Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

Trong ngành chế tạo máy, chi tiết gia công có hình dạng học rất phong phú và với mỗi chi tiết thì sẽ có một quy trình công nghệ chế tạo. Tuy nhiên, chúng ta có thể tập hợp một số rất lớn các chi tiết và nhóm máy thành một số loại có hạn, bảo đảm có khả năng chuyển từ quá trình công nghệ hàng loạt mang dấu hiệu điển hình đặc trưng cho từng loại. | Giáo trình CÔNG NGHỆ CHẾ TẠG MÁy Chương 8 Quy TRÌNH CÔNG NGHỆ CHE TẠG CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH Trong ngành Chế tạo máy chi tiết gia công có hình dạng hình học rất phong phú và vói mỗi chi tiết thì sẽ một có quy trình công nghệ chế tạo. Tuy nhiên chúng ta có thể tập hợp một số rất lón các chi tiết và nhóm máy thành một số loại có hạn bảo đảm có khả năng chuyển từ quá trình công nghệ đơn chiếc thành quá trình công nghệ hàng loạt mang dấu hiệu điển hình đặc trưng cho từng loại. Những chi tiết được xếp cùng một loại hay nhóm khi chúng có chức năng và quy trình công nghệ tương tự nhau. Trong điều kiện sản xuất hàng loạt quy trình công nghệ điển hình có tác dụng làm giảm bót công việc chuẩn bị sản xuất không cần lập một hoặc một vài phương án công nghệ cho riêng từng chi tiết không cần thiết kế và chế tạo trang bị công nghệ riêng cho từng chi tiết. Hiện nay các chi tiết cơ khí được phân loại thành các chi tiết dạng HỘP dạng CÀNG dạng BẠC dạng TRỤC dạng ĐIA. Chương này sẽ trình bày quy trình công nghệ gia công cho từng dạng chi tiết điển hình này. Khi làm công tác chuẩn bị sản xuất một chi tiết nào đó trưóc hết cần xem xét nó thuộc dạng chi tiết nào trong các dạng trên để định hưóng và tham khảo quy trình công nghệ điển hình của chi tiết tương ứng trên cơ sở đó bổ sung những nội dung cần thiết để có được quy trình công nghệ gia công cho chi tiết cần sản xuất. Quy TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠG CHI TIẾT DẠNG HỘP Trong tất cả các loại máy móc đều có chi tiết dạng hộp. Hộp bao gồm những chi tiết có hình khối rỗng xung quanh có thành vách thưòìig làm nhiệm vụ của chi tiết cơ sở để lắp các đơn vị lắp nhóm cụm bộ phận của những chi tiết khác lên nó tạo thành một bộ phận máy nhằm thực hiện một nhiệm vụ động học nào đó của máy. Hộp có rất nhiều kiểu và công dụng cũng khác nhau tùy theo yêu cầu làm việc. Đặc điểm của các chi tiết hộp là có nhiều vách độ dày mỏng của các vách khác nhau trong các vách lại có nhiều gân nhiều phần lồi lõm nhiều mặt phẳng phải gia công để làm mặt tiếp xúc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.