Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 9

Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 9 | Giáo trình CÔNG NGHỆ CHE TAG MÁy Chương 9 GIA CÔNG BÁNH RẢNG Bánh răng bánh vít là những chi tiết dùng để truyền lực và chuyển động nhờ ăn khớp mà ta thường thấy trong các loại máy móc. Sử dụng bánh răng có thể truyền được chuyển động quay giữa các trục song song nhau chéo nhau hoặc vuông góc với nhau. Gia công bánh răng là một công việc khó vì vừa phải đảm bảo cho được các chỉ tiêu kỹ thuật vừa phải kinh tế. Chọn phương pháp gia công bánh răng phụ thuộc vào vật liệu độ chính xác và kết cấu của bánh răng yêu cầu về khả năng truyền tải và các chỉ tiêu kinh tế. Có nhiều phương pháp gia công bánh răng bánh vít nhưng ở chương này chỉ trình bày phương pháp gia công bánh răng bằng cắt gọt. PHÂN LGẠI Dựa vào mặt kết cấu bánh răng được chia làm 3 loại - Bánh răng trụ răng thẳng và răng nghiêng . - Bánh răng côn răng thẳng và răng xoắn . - Bánh vít. Dựa vào đặc tính công nghệ bánh răng được chia làm các loại sau - Bánh răng trụ và côn không có mayơ và có mayơ lỗ trơn và lỗ then hoa. - Bánh răng bậc lỗ trơn và lỗ then hoa. - Bánh răng trụ bánh răng côn và bánh vít dạng đĩa. - Trục răng trụ và trục răng côn. Hình Các bộ truyền bánh răng bánh vít Lưu ĐỨC BÌNH - Bộ môn Chế tạo máy - Khoa Co khí - Trường Đại học Bách khoa 145 Giáo trình CÔNG NGHỆ CHE TẠG MÁy ĐỘ CHÍNH XÁC Độ chính xác của bánh răng bánh vít được đánh giá theo tiêu chuẩn Nhà nước TCVN tiêu chuẩn này quy định 12 cấp chính xác khác nhau từ 1 12 trong đó cấp 1 là chính xác nhất cấp 12 là kém chính xác nhất. Thông thường trong thực tế chỉ dùng các cấp chính xác 3 11. Độ chính xác của bánh răng bánh vít được đặc trưng bằng các chỉ tiêu sau đây - Độ chính xác động học độ chính xác này được đánh giá bằng sai số góc quay của bánh răng bánh vít sau một vòng. Sai số này là do sai số của hệ thống công nghệ gây ra. Độ chính xác này rất quan trọng đối với các truyền động có tính đến góc quay như truyền động phân độ của các máy cắt răng hoặc các cơ cấu đo đếm . - Độ ổn định khi làm việc độ ổn định khi làm việc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.