Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 10 - Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí

Tham khảo sách 'giáo trình công nghệ chế tạo máy - chương 10 - công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình CÔNG NGHỆ CHE TẠG MÁy Chương 10 CÔNG NGHỆ LẮP RÁP CÁC SẢN PHAM cơ khí KHÁI NIỆM VỂ CÔNG NGHỆ LẮP RÁP Vị trí của công nghệ lắp ráp Một sản phẩm cơ khí do nhiều chi tiết hợp thành. Sau khi các chi tiết được gia công xong trong phân xưởng cơ khí chúng ta phải lắp chúng lại vói nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn thiện. Nếu quá trình gia công cơ khí là giai đoạn chủ yếu của quá trình sản xuất thì quá trình lắp ráp là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất ấy. Thực vậy vì chỉ sau khi lắp ráp thành sản phẩm thì quá trình sản xuất mói có ý nghĩa các quá trình tạo phôi gia công cơ nhiệt luyện mói có tác dụng thực. Quá trình lắp ráp là một quá trình lao động kỹ thuật phức tạp. Mức độ phức tạp khối lượng lắp ráp liên quan chặt chẽ đến quá trình gia công cơ vì gia công các chi tiết càng chính xác thì lắp ráp chúng cũng sẽ nhanh chọn lắp dễ dàng ít sửa chữa. Mối quan hệ giữa khối lượng gia công và lắp ráp như sau - Trong sản xuất hàng khối khối lượng lao động lắp ráp chiếm 10 15 khối lượng gia công cơ. - Trong sản xuất hàng loạt khối lượng lao động lắp ráp chiếm 20 35 khối lượng gia công cơ. - Trong sản xuất đơn chiếc khối lượng lao động lắp ráp chiếm 30 45 khối lượng gia công cơ. Mặt khác khối lượng lao động lắp ráp cũng có quan hệ mật thiết vói quá trình thiết kế sản phẩm. Công nghệ lắp ráp phải đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật do thiết kế đề ra phải đạt yêu cầu của các mối ghép các chuỗi kích thước lắp ráp chính xác về truyền động. Bởi vậy khi có bản thiết kế sản phẩm hợp lý về kết cấu và sự hình thành chuỗi kích thưóc thì giảm được khối lượng lao động lắp ráp. Quá trình lắp ráp khó thực hiện cơ khí hoá tự động hoá mà phần lớn phải làm bằng tay. Chất lượng lắp ráp quyết định chất lượng sản phẩm. Trong nhiều trường hợp giai đoạn gia công cơ có chi tiết đạt mọi yêu cầu kỹ thuật nhưng công nghệ lắp ráp sản phẩm không hợp lý thì chất lượng của sản phẩm không đạt yêu cầu ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm. Ví dụ như khi lắp ụ động của máy tiện lên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.