Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ, ca dao Anh - Việt thông dụng

Hiện nay, trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ chính xác cao. Trong khi đó, một cuốn thành ngữ, tục ngữ, cao dao Việt - Anh là rất cần thiết, Nó làm, cho người dùng sách tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức mỗi khi muốn tìm một thành ngữ hay tục ngữ tương đương trong tiếng Anh | TUYỂN TẬP ntuMĂ. ttqữ lục L doA VIẸ TÁNH LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong mảng nghiên cứu biên soạn thành ngữ tục ngữ tiếng Anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ chính xác cao. Trong khi đó một cuốn Thành ngữ Tục ngữ Ca dao Việt Anh là rất cần thiết. Nó làm cho người dùng sách tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức mỗi khi muốn tìm một thành ngữ hay tục ngữ tương đương trong tiếng Anh. Đề tài này sẽ giúp người học tiếng Anh có vốn từ vựng phong phú thể hiện ý tưởng của mình một cách bóng bảy giàu hình ảnh có những câu nói đầy tính triết lý và thông thái khi giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Đổng thời nó cũng giúp người dạy tiếng Anh dưa ra những thí dụ rất hấp dẫn trong quá trình lên lớp gây hứng thú học tập cho học sinh mang lại hiệu quả cao cho giờ dạy. Ngoài ra tài liệu này còn giúp người nước ngoài đang học tiếng Việt tìm hiểu kho tàng Vãn hoá dân gian Việt Nam. Tuy dã mất nhiều công sức nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót do chủ quan trong việc tìm những thành ngữ tục ngữ tương đương giữa hai thứ tiếng một cách chính xác tuyệt dối. Vậy nên tôi rất mong được sự góp ý chân tình của các đổng nghiệp và bạn đọc. Tác giả Nguyễn Đình Hùng VÁI NÉT VỂ THÀNH NHỮ TỤC NGỮ VIỆT - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
212    1    1    21-03-2023
40    14    1    21-03-2023
27    134    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.