Bài 1 : Giới thiệu về mạng máy tính và thông tin dữ liệu

.Bài 1: Đối tượng nghiên cứu • Khái niệm cơ bản của mạng máy tính. • Các thành phần cơ bản trong bức tranh lớn về mạng máy | Bài 1 Giới thiệu về mạng máy tính và thông tin dữ liệu 8-2005 Bài 1: Đối tượng nghiên cứu Khái niệm cơ bản của mạng máy tính. Các thành phần cơ bản trong bức tranh lớn về mạng máy tính. Sơ lược về các cấu hình mạng máy tính cơ bản. Lý do sử dụng một mô hình mạng (network model) và giải thích cách áp dụng mô hình mạng vào các hệ thống mạng hiện nay. Các lớp trong mô hình OSI và mô tả nhiệm vụ của mỗi lớp. Các lớp trong bộ giao thức TCP/IP và mô tả nhiệm vụ của mỗi lớp. So sánh mô hình OSI với bộ giao thức TCP/IP và liệt kê những điểm giống và khác nhau giữa chúng. OSI – Open Systems Interconnection Mạng máy tính có ở khắp mọi nơi. Đường cao tốc, điểm luân chuyển, nhà băng, siêu thị, hệ thống truyền hình trả tiền (pay TV), điện thoại di động, hầu hết các cơ sở kinh doanh, cơ quan, văn phòng, công ty và trường học Giới thiệu EFTPOS - Electronic Funds Transfer at Point Of Sale Ngôn ngữ về mạng máy tính Mạng máy tính (Computer Network) một sự kết nối giữa các máy tính và các thiết bị tính toán sử dụng dây nối hoặc sóng vô tuyến qua một khoảng cách địa lý nhỏ hoặc lớn Mạng cục bộ (Local Area Network - LAN) các mạng có phạm vi địa lý nhỏ trong phạm vi một phòng, toà nhà hay campus Mạng đô thị (Metropolitan Area Network - MAN) các mạng phục vụ trong một khu vực có phạm vi 5 đến 50 km - xấp xỉ phạm vi của một thành phố hay thị trấn. Mạng diện rộng (Wide area network – WAN) một mạng lớn bao gồm một phần của tỉnh hoặc quốc gia, nhiều tỉnh, nhiều quốc gia và cả toàn cầu Thông tin dữ liệu (Data communications) sự truyền dẫn dữ liệu số (digital) hoặc tương tự (analog) sử dụng các tín hiệu số hoặc tương tự Mạng thoại (Voice network) một mạng truyền dẫn các tín hiệu điện thoại Mạng dữ liệu (Data network) một mạng truyền dẫn các tín hiệu máy tính Ngôn ngữ về mạng máy tính Viễn thông (Telecommunications) nghiên cứu về điện thoại và các hệ thống truyền dẫn các tín hiệu điện thoại. Quản lý mạng (Network management) thiết kế, lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật cho một mạng và . | Bài 1 Giới thiệu về mạng máy tính và thông tin dữ liệu 8-2005 Bài 1: Đối tượng nghiên cứu Khái niệm cơ bản của mạng máy tính. Các thành phần cơ bản trong bức tranh lớn về mạng máy tính. Sơ lược về các cấu hình mạng máy tính cơ bản. Lý do sử dụng một mô hình mạng (network model) và giải thích cách áp dụng mô hình mạng vào các hệ thống mạng hiện nay. Các lớp trong mô hình OSI và mô tả nhiệm vụ của mỗi lớp. Các lớp trong bộ giao thức TCP/IP và mô tả nhiệm vụ của mỗi lớp. So sánh mô hình OSI với bộ giao thức TCP/IP và liệt kê những điểm giống và khác nhau giữa chúng. OSI – Open Systems Interconnection Mạng máy tính có ở khắp mọi nơi. Đường cao tốc, điểm luân chuyển, nhà băng, siêu thị, hệ thống truyền hình trả tiền (pay TV), điện thoại di động, hầu hết các cơ sở kinh doanh, cơ quan, văn phòng, công ty và trường học Giới thiệu EFTPOS - Electronic Funds Transfer at Point Of Sale Ngôn ngữ về mạng máy tính Mạng máy tính (Computer Network) một sự kết nối giữa các máy tính và các thiết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.