Đồ án máy điện: Thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha

Động cơ điện không đồng bộ ba pha là máy điện quay biến đổi điện năng thành cơ năng . được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp cũng như trong đời sống hằng ngày của nhân dân. sở dĩ nó được sử dụng rông rãi là vì cấu tạo đơn giản,làm việc chắc chắn, giá thành lại rẻ Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, các sản phẩm công nghệ yêu cầu phải tinh xáo, chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của. | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH ĐỒ ÁN MÁY ĐIỆN Lời nói đầu Động cơ điện không đồng bộ ba pha là máy điện quay biến đổi điện năng thành cơ năng . được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp cũng như trong đời sống hằng ngày của nhân dân. sở dĩ nó được sử dụng rông rãi là vì cấu tạo đơn giản làm việc chắc chắn giá thành lại rẻ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá các sản phẩm công nghệ yêu cầu phải tinh xáo chất lượng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để làm được điều đó người kỹ sư thiết kế phải không ngừng nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt sự phát triển của xã hội để chế tạo ra những loại máy điện phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Trong học kỳ này em được giao thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc do thầy giáo NGÔ ĐỨC KIÊN hướng dẫn. vì là lần đầu tiên chưa có đầy đủ kinh nghiệm nên không thế tránh được thiếu sót trong thiết kế vậy mong thầy cô giáo sau khi xem xét đồ án có gì thiếu sót sơ sài đóng góp ý kiến cho em. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo NGÔ ĐỨC KIÊN đã hướng dẫn em hoàn thành tốt đồ án. Sinh viên Nguyên Văn Ngọc SINH VIÊN NGUYỄN VĂN NGỌC 1 GVHD NGÔ ĐỨC KIÊN Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH ĐỒ ÁN MÁY ĐIỆN A. LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN B. LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN SINH VIÊN NGUYỄN VĂN NGỌC 2 GVHD NGÔ ĐỨC KIÊN Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH ĐỒ ÁN MÁY ĐIỆN YÊU CẦU THIẾT KẾ Thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha Động cơ rôto lồng sóc kiếu kín IP44 cách điện cấp B dãy 3K theo TCVN 1987-1994 Công suất định mức 37 kw Số đôi cực 2 Điện áp định mức 660 380Vđấu y A Tần số 50Hz Chiều cao tâm trục 200mm NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1. Tính toán các kích thước chú yếu 2. Tính toán thông số stato rôto 3. Tính toán mạch từ 4. Tính toán tham số động cơ ở chế độ định mức 5. Tính toán tổn hao 6. Tính toán đặc tính

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    32    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.