Tiếng Anh thương mại - Bàn việc kinh doanh

"Tiếng Anh thương mại - Bàn việc kinh doanh" sẽ giới thiệu đến với các bạn những câu hỏi xác định được nhu cầu thiết yếu của khách hàng, những câu nói bày tỏ chúc mừng khách hàng. Cùng tham khảo nhé. | bQyvuf lid ÁI enGUSH LGARhinG SGRIGS English for Business BÀI 9 - Bàn việc Kinh doanh . Chú thích Nhân vật Harvey Judd Chief Purchasing Officer - Hale and Hearty Foods Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods Lian Co-owner of a modest but quality family tea plantation Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình trồng trà chất lượng tốt. Lok Co-owns the tea plantation with his wife Lian. Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian. Victoria Song Assistant International PR Manager Giám đốc Giao tế Ngoại vụ Diễn biến câu chuyện Victoria và Harvey đưa Lian và Lok tới Khu tham quan sinh vật biển. Hai nhân viên của Công ty Hale and Hearty đã chớp lấy cơ hội này mà đề xuất một số chuyện làm ăn kinh doanh với khách hàng và đã đạt được kết quả nhất định. Luyện nói - Xác định được nhu cầu của khách hàng Trước khi đề nghị cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì tốt nhất là xác định được những nhu cầu thiết yếu của khách hàng. What do you see as the future of your company Where do you see your company in five years time What is your immediate goal for you company What plans do you have for your company I d like to establish what your company needs right now. . íABC Australia Radio Australia AMES 2008 bay vur. EDGLISH LGARhinG SGRIGS English for Business Những câu nói bày tỏ chúc mừng Khi Lian cho biết là sắp lên chức bà Harvey đã nói Congratulations . Câu này được dùng để chúc mừng khi được báo một tin vui. A I got the job B That s fantastic news A We won the contract B Good on you Cách của người Úc A The deal went through B Really How wonderful A I got the promotion B Oh well done II. Bài tập 1. Những từ mới quan trọng trong bài Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây. Từ mới Phát âm Nghĩa agent backbreaking custome expand goal impression promotion ambitious boss deadline extend headstrong operation I Radio Australia i AMES Radi Austra ia AMES 2008 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.