Tiếng anh thương mại - Bàn chuyện làm ăn

Tiếp tục với phần anh văn trong kinh doanh, đây là phần tiếp theo của bài học, các bạn sẽ được luyện một số từ mới và luyện tập kĩ năng thực hành | English for Business enGLISH LCRRmnG S RI S Lesson 9 - Talking business. Bài 9 Bàn chuyện làm ăn Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương Mại do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu. Phần lớn đọan hội thoại sẽ được lập lại giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lập lại toàn bộ đoạn hội thoại. và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhìều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Lesson 9 Talking business. Bài 9 Bàn chuyện làm ăn Trong Bài 9 bạn sẽ tập hỏi khách hàng xem họ cần gì. Kế đến bạn cũng sẽ luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công việc làm ăn. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Sau khi được dẫn đi xem một vòng Công ty Hale and Hearty Foods Lian và Lok đang tham quan khu Triển Lãm Thủy Sinh Vật gần đấy. ABC Radio Australia i AMES Radio Australia I AMES 2008 eriGLISH LCRRninG S RI S English for Business Victoria Look at the colours on that pajama fish. Aren t they wonderful Nhìn màu sắc trên mình con cá pajama kìa đẹp không Lok Yes. I m very impressed with this aquarium. Vâng tôi thấy rất thích khu Trưng bày Thủy Sinh Vật này. Victoria And Hale and Hearty Lok What do you think of our operation. now that you ve had a chance to look around Còn Công ty Hale and Hearty thì sao Sau khi đi xem xét một vòng rồi ông thấy doanh nghiệp của chúng tôi thế nào Lok My first impression is that it s very well organised. Ấn tượng đầu tiên của tôi là công ty rất có tổ chức. Victoria Yes. I could show you a

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.