Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo,. của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến hết năm 1946. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG Chủ tịch Hội đồng NGUYỄN ĐỨC BÌNHPhóChủ cịchHộiđỒng HÀ ĐĂNG uỷ viên Hội đồng ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUƠNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 4 LÊ VĂN TÍCH Chủ biên NGÔ VĂN TUYỂN LÊ TRUNG KIÊN HO CHI MINH TOÀN TẬP 4 1945 -1946 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 3 LỜI GIỚI THIỆU TẬP 4 Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai bao gồm những tác phẩm bài viết bài nói điện văn thư từ tuyên bố trả lòi các nhà báo. của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946. Mở đầu tập sách là bản Tuyên ngôn độc lập - áng văn lập quốc vĩ đại kiệt tác về tư tưởng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh bản tổng kết những giá trị tinh thần của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta đồng thòi cũng là lòi Tuyên ngôn mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Những bài ở cuối tập sách đã tỏ rõ ý chí của nhân dân ta quyết tâm chiến đấu để giữ vững nền tự do độc lập ấy. Các tác phẩm bài viết được giới thiệu trong tập sách này phản ánh những hoạt động sôi nổi phong phú đầy sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam mới vừa giành được độc lập đang chất chồng khó khăn tình thế có lúc tưởng như ngàn cân treo sợi tóc . Chính ở thòi điểm cực kỳ quan trọng và đầy thử thách này nghị lực cách mạng phi thưòng của dân tộc và thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được bộc lộ và phát huy rực rõ. Ngưòi đã nhạy bén và sáng suốt chọn lựa những đốì sách đúng đắn nhằm giải quyết kịp thòi có hiệu quả những nhiệm vụ vô cùng phức tạp khó khăn bình tĩnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh hiểm nguy từng bước tiến lên. Những bài viết được in trong Tập 4 này đã phản ánh sâu sắc tư tưởng đưòng lốì chiến lược sách lược cũng như năng lực tổ chức thực tiễn và sự chỉ đạo sáng suốt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đốì nội đốì ngoại trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    81    1    21-03-2023
57    39    2    21-03-2023
10    15    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.