Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUƠNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 5 ĐỨC VUỢNG Chủ biên TRẦN HẢI PHAN MINH HIỂN HO CHI MINH TOÀN TAP 5 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 VII LỜI GIỚI THIỆU TẬP 5 Hồ Chí Minh Toàn tập Tập 5 gồm những tác phẩm bài nói bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949 phản ánh sâu sắc tư tưởng đưòng lốì chiến lược sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với bản chất xâm lược và hiếu chiến kẻ thù đã láo xược gửi 3 tối hậu thư trong hai ngày đòi chúng ta phải hạ vũ khí chúng đã buộc nhân dân ta phải cầm súng đứng lên bảo vệ nền độc lập và danh dự của mình cả nước vâng theo và tin theo lòi kêu gọi của lãnh tụ tối cao hùng dũng đi vào cuộc kháng chiến thần thánh với tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh . Mặc dù súng đã nổ máu đã chảy nhiều nhà cửa đưòng sá cầu cống làng mạc. đã bị thiêu huỷ nhưng trên tinh thần thiết tha với nhân đạo và hoà bình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hên tục gửi hàng chục bức thư và lòi kêu gọi đến Tổng thống Thủ tướng Quốc hội Chính phủ và nhân dân Pháp thể hiện ý muốn thành thực hoà bình của ta kêu gọi họ hãy chấm dứt chiến tranh lập lại sự giao hảo giữa hai nước. Ngưòi viết Mong quốc dân Pháp hiểu rằng chúng tôi không hằn thù gì dân tộc Pháp. Chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu chống bọn thực dân phản động đang mưu mô xẻ cắt Tổ quốc chúng tôi đưa chúng tôi vào vòng nô lệ và gieo rắc sự chia rẽ giữa hai dân tộc Pháp và Việt. Nhưng chúng tôi không chiến đấu chống lại nưâc Pháp mâi và quốc dân Pháp chúng tôi lại còn muốn hợp tác thân ái . Ngưòi nêu cao nguyện vọng hoà bình và thân thiện của nhân dân ta một nền hoà bình hợp công lý và xứng đáng thuận tiện cho hai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.