Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1950 đến cuối tháng 12 năm 1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUƠNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 6 LÊ DOÃN TÁ Chủ biên NGUYỄN THẾ THẮNG VŨ BÍCH NGA HO CHI MINH TOÀN TAP 6 1950 -1952 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 VII LỜI GIỚI THIỆU TẬP 6 Hồ Chí Minh Toàn tập Tập 6 gồm những bài nói bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thòi kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công. Thất bại trong chiến lược đánh nhanh thắng nhanh thực dân Pháp phải cầu cứu đế quốc Mỹ. Với sự giúp đ3 của Mỹ Pháp thi hành chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh dùng người Việt đánh người Việt . Chúng củng cố nguy quyền nguỵ quân mở rộng lấn chiếm ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ phong toả biên giới bao vây căn cứ địa Việt Bắc vừa tăng cường phòng thủ vùng đồng bằng Bắc Bộ vừa tìm cách phản công để giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Tập 6 thể hiện rõ những tư tưởng chủ trương hoạt động rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đốì nội đốì ngoại để lãnh đạo toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta đẩy cuộc kháng chiến tiến mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích đúng tình hình tương quan lực lượng giữa phe dân chủ cách mạng và phe đế quốc phản động trên phạm vi toàn thế giới. Người chỉ rõ lực lượng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc bảo vệ hoà bình đã hình thành một mặt trận thống nhất thế giới gồm Liên Xô Trung Quốc các nước Đông Âu do Liên Xô lãnh đạo nhiều nước vừa giành được độc lập về chính trị nhân dân yêu chuông hoà bình và tiến bộ trên thế giới. Đó là một lực lượng rất mạnh là đồng minh to lớn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Phe phản dân chủ do Mỹ cầm đầu gồm Mỹ Anh Pháp và các thế lực phản động tay sai của chúng. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.