Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8

Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUƠNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 8 LÊ HUY HOAN Chủ biên NGUYỄN VĂN KHOAN NGUYỄN BÍCH HẠNH HO CHI MINH TOÀN TAP 8 1955 -1957 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 LƠI GIƠI THIỆU TẶP 8 Tập 8 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai bao gồm những tác phẩm bài viết bài nói điện văn thư từ tuyên bố trả lòi các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957. Các tác phẩm bài viết được giới thiệu trong tập sách này phản ánh những hoạt động phong phú sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm đầu sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng đất nước còn tạm thòi bị chia cắt miền Nam còn nằm dưới sự thống trị của chính quyền tay sai của Mỹ. Đất nước chuyển sang một thòi kỳ mới đã mở ra những điều kiện thuận lợi cho miền Bắc đi vào khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh và tăng cưòng giao lưu hợp tác quốc tế . song cũng đặt ra những nhiệm vụ mới và những khó khăn thách thức mới cho nhân dân ta nhất là cho đồng bào miền Nam trong cuộc đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ nhằm hoà bình thống nhất nước nhà. Những bài viết được in trong Tập 8 này đã phản ánh sâu sắc những tư tưởng đưòng lốì chiến lược sách lược và sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đốì nội đốì ngoại trong những năm 1955-1957. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ cho toàn Đảng và toàn dân ta cần nhận thức rõ cuộc đấu tranh để củng cố hoà bình thực hiện thống nhất hoàn thành độc lập dân chủ trong cả nước là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ. Miền Bắc đi vào khôi phục nền kinh tế bị tàn phá trong chiến tranh. Ngưòi khẳng định lúc này kinh tế là mặt trận chính của chúng ta. Chúng Hồ Chí Minh toàn tập -4 ta phải khôi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.