Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 12

Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 12, tập cuối cùng của bộ sách, bao gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điếu văn,. của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 đền khi Người từ biệt thế giới này. Mời bạn đọc tham khảo 12 tập của bộ sách. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG Chủ tịch Hội đồng NGUYỄN ĐỨC BÌNH Phó Chủ tịch Hội đồng HÀ ĐĂNG uỷ viên Hội đồng ĐẶNG XUÂN KỲ tt TRẦN TRỌNG TÂN tt NGUYỄN DUY QUÝ tt ĐỖ NGUYÊN PHƯỔNG tt HOÀNG MINH THẢO tt TRẦN NHÂM tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẢN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỤNG BẢN THẢO TẬP 12 LÊ VĂN TÍCH Chủ biên TRẦN HẢI TRẦN MINH TRƯỞNG HO CHI MINH TOẢNTẬP 12 1966 -1969 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 VII VII LỜI GIỚI THIỆU TẬP 12 Hồ Chí Minh Toàn tập Tập 12 tập cuối cùng của bộ sách bao gồm những bài viết bài nói thư từ điện văn. của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 đến khi Người từ biệt thế giối này. Đây là những năm tháng đầy thử thách khó khăn và quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nưốc. Sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt đã đẩy Mỹ - ngụy vào một cuộc khủng hoảng chính trị triền miên. Các cuộc đảo chính liên tiếp xảy ra đã làm cho sự rốì loạn của chê độ bù nhìn tay sai càng thêm trầm trọng. Đê quốc Mỹ buộc phải đưa mấy chục vạn quân vào cùng vối hơn một triệu quân ngụy nhằm đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam đồng thời cho máy bay và tàu chiến tăng cường đánh phá miền Bắc. Trên thế giới một vấn đề tranh luận lớn trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong những năm 60 là vấn đề đánh giá đế quốc Mỹ. Khuynh hướng đánh giá quá cao sức mạnh Mỹ đã đẻ ra tư tưởng do dự hữu khuynh hoà bình chủ nghĩa sỢ một xung đột nhỏ có thể gây ra chiến tranh hạt nhân. Chính đế quốc Mỹ đã lợi dụng cuộc khủng hoảng đó trong phong trào cách mạng thế giới để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Việt Nam với một số lượng bom đạn lớn hơn nhiều lần số bom đạn được dùng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong tình hình quốc tê phức tạp đó Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá sức mạnh của đê quốc Mỹ và xác định quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam như thê nào VIII Phân tích việc Mỹ đưa quân vào miền Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh nói Ta thấy cho mạnh của nó vũ khí của nó mới tiền của nó nhiều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.