Tiếng anh thương mại - Bàn chuyện kinh doanh (phần tiếp theo)

Trong tài liệu này các bạn sẽ ôn lại cách sử dụng tiếng anh thông dụng và lịch sự trong các buổi hội họp, cập nhật thêm từ mới để bạn có thể dễ dàng hiểu các tình huống trong bài | English for Business enGLISH LỄRRDinG semes Lesson 10 Talking business continued Bài 10 Bàn chuyện kinh doanh tiếp tục Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne nước Úc. Lesson 10 Talking business continued Bài 10 Bàn chuyện kinh doanh tiếp tục Trong Bài 9 bạn đã học cách diễn tả khi cần lái câu chuyện sang đề tài làm ăn cũng như đã học cách hỏi để tìm hiểu nhu cầu những người có triển vọng trở thành khách hàng của mình. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tìm hiểu đề tài bàn chuyện làm ăn. Bạn cũng sẽ học và thực tập một số cách chào tạm biệt cũng như chấp nhận hay từ chối lời đề nghị giúp đỡ sao cho lịch thiệp. Nhưng trước khi tiếp tục. chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại trong Bài 9 để xem bạn còn nhớ được bao nhiêu. Victoria Look at the colours on that pajama fish. Aren t they wonderful Lok Yes. I m very impressed with this aquarium. Victoria And Hale and Hearty Lok What do you think of our operation. now that you ve had a chance to look around Lok My first impression is that it s very well organised. Victoria Yes. I could show you a lot more if you d like to mee formally. I d like to establish what it is that you need for Silver Heaven and how I can best assist you. Lok Oh Victoria. You re very kind. But I m here for a holiday. Not for business. I Radio Australia i AMES Radio Australia AMES 2008 English for Business enGLISH L RRniDG S RI S Victoria Oh I see. Oh What s that Lok It s a shark. I think he likes you Harvey This is fantastic. I haven t been here since I was a kid. Lian My children would have loved this too. But they re grown up now of course. And the family is expanding. My daughter is expecting Grandchild Number One in August. Harvey Congratulations Lian Thank you. So I ve been thinking that Silver Heaven will be too small to hold my .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.