Tiếng Anh thương mại - Hội họp

Tài liệu "Tiếng Anh thương mại - Hội họp" sẽ giúp bạn tìm hiểu vai trò của người chủ tọa cuộc họp. Đồng thời bạn sẽ biết phải diễn tả ra sao để nói lên mục đích cuộc họp, giới thiệu tiết mục trong nghị trình thảo luận. Bạn cũng sẽ học cách ngắt lời người khác hay biết phải xử lý thế nào khi có người ngắt lời bạn. Cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết nhé. | enGLISH LỄRRDinG semes Lesson 11 A meeting Bài 10 Hội họp Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne nước Úc. Qua loạt bài gồm 26 bài học này chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu. Phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lập lại giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lập lại toàn bộ đoạn hội thoại. và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhìều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Lesson 11 A meeting Bài 10 Hội họp Trong Bài 11 bạn sẽ tìm hiểu vai trò của người chủ tọa cuộc họp. Bạn sẽ biết phải diễn tả ra sao để nói lên mục đích cuộc họp giới thiệu tiết mục trong nghị trình thảo luận. Bạn cũng sẽ học cách ngắt lời người khác hay biết phải xử lý thế nào khi có người ngắt lời bạn. Sau cùng bạn sẽ làm quen với các câu nói khi cần tóm tắt điều người khác vừa nói. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ là sáng thứ Hai. Douglas Caroline Harvey và Victoria đang họp bàn về cuộc thuyết trình vào ngày mai. Douglas Alright let s make a start. Can someone volunteer to take the minutes Nào chúng ta bắt đầu thôi. Ai có thể tình nguyện ghi lại biên bản cuộc họp không nào ABC Radio ABC Radio Australia I AMES Radio Australia AMES 2008 enGLISH LERRDinG semes English for Business Harvey I will. Để tôi. Douglas Thanks Harvey. Now the agenda isn t a long one. We need to prepare for this presentation with Silver Heaven tomorrow. Cảm ơn Harvey. Nghị trình không dài lắm. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc thuyết trình với Silver Heaven vào ngày mai. Douglas Caroline has just got back

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    49    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.