Tiếng anh thương mại - Hội họp (phần tiếp theo)

phần cuối cùng trong seri về cách sử dụng tiếng anh trong các buổi hội họp, nó rất quan trọng trong chủ đề về anh văn thương mại | enGLISH LỄRRDinG semes Lesson 12 A meeting continued Bài 12 Hội họp tiếp theo Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương Mại do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne Úc Châu. Lesson 12 A meeting Bài 12 Hội họp Trong Bài 11 bạn đã học cách khai mạc cuộc họp. Bạn đã biết cách ngắt lời người khác cũng như biết cách ứng phó khi người khác ngắt lời. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thủ tục cuộc họp. Bạn sẽ học cách bày tỏ sự đồng tình hay bất đồng quan điểm một cách lịch thiệp. Ngoài ra bạn cũng sẽ biết cách hướng dẫn để cuộc họp diễn tiến tuần tự và làm quen với cách diễn tả khi cần bế mạc phiên họp. Nhưng trước khi tiếp tục chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại trong Bài 11 để xem mình còn nhớ được chừng nào. Douglas Now the agenda isn t a long one. We need to prepare for this presentation with Silver Heaven tomorrow. Caroline has just got back from Brisbane so she s been out of the loop on this issue. Harvey and Victoria will bring us up to scratch on what they know about Lian and Lok Lee. Then we ll work out what needs to be done and who ll do what. Harvey would you like to start by filling us in on what you know about the Lee s intentions Harvey Sure. It s Mrs Lee Lian who s pushing to extend their distribution to Australia. ABC Radio ABC Radio Australia I AMES Radio Australia AMES 2008 English for Business enGLISH LERRDinG semes Victoria Lok Lee just wants a holiday. Douglas Thanks Victoria. Let s hear Harvey out first. Harvey Their main purpose doesn t seem to be for financial gain. Lian wants to expand to give her children more responsibility. She said they re all ambitious and the business is too small for them as it is. Douglas So you re saying that it s family rather than money - that s their main concern Harvey It would seem so. Victoria VICTORIA GIVES A TINY COUGH Douglas Victoria you .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.