BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH (Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin)

Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn phương pháp tính (dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Biên soạn Thị Tuyết Hoa BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ ĐÀ NẴNG NĂM 2007 MỤC LỤC CHƯƠNG I NHẬP . Giới thiệu môn phương pháp . Nhiệm vụ môn . Trình tự giải bài toán trong phương pháp CHƯƠNG II SAI . Khái . Các loại sai . Sai số tính CHƯƠNG III TÍNH GIÁ TRỊ . Tính giá trị đa thức. Sơ đồ . Đặt vấn . Phương . Thuật . Chương . Sơ đồ Hoocner tổng . Đặt vấn . Phương . Thuật . Khai triển hàm qua chuỗi CHƯƠNG IV GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG . Giới . Tách . Tách nghiệm cho phương trình đại . Chính xác hoá . Phương pháp chia . Phương pháp . Phương pháp tiếp . Phương pháp dây 2 CHƯƠNG V GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN . Giới . Phương pháp . Phương pháp . Nội dung phương . Thuật . Phương pháp lặp Gauss - Siedel tự sửa sai .28 . Nội dung phương . Thuật . Phương pháp giảm . Nội dung phương . Thuật CHƯƠNG VI TÌM GIÁ TRỊ RIÊNG - VECTƠ . Giới . Ma trận đồng . Tìm giá trị riêng bằng phương pháp . Nội dung phương . Thuật . Tìm vectơ riêng bằng phương pháp . Xây dựng công . Thuật CHƯƠNG VII NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ . Giới . Đa thức nội suy . Đa thức nội suy Lagrange với các mối cách . Bảng nội suy . Xây dựng bảng nội suy . Thuật . Bảng Nội suy Ayken dạng 2 .46 . Nội suy . Sai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.