Bài tập Giáo dục quốc phòng

Bài Tập1:Tình tải trong lớn nhất khi quả đạn pháo 175 ly nổ ngay đối với một công sự chữ A? Biết: - Công sự có:b=1,5m;Hcs=1,3m;θ=60o;γd =1,85T/m3;K1=0,14;

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    7    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.