TỔNG QUAN VỀ QUẢN CHỨC TRỊ TỔ CHỨC

Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của tổ chức a. Khái niệm + Tổ chức là tập hợp của hai hay nhiều người cùng hoạt động trong những loại hình cơ cấu nhất định để đạt được mục tiêu chung b. Những đặc trưng cơ bản của tổ chức + Mọi tổ chức đều mang tính mục đích + Mọi tổ chức dều là những đơn vị xã hội gồm nhiều người + Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nhất định để đạt được mục đích. + Mọi tổ chức đều thu. | Bộ môn Quản trị Đại học sư phạm kỹ thuật vinh học TỔNG QUAN VỀ QUẢN CHỨC TRỊ TỔ CHỨC I. TỔ CHỨC VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC 1. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của tổ chức a. Khái niệm Tổ chức là tập hợp của hai hay nhiều người cùng hoạt động trong những loại hình cơ cấu nhất định để đạt được mục tiêu chung b. Những đặc trưng cơ bản của tổ chức Mọi tổ chức đều mang tính mục đích Mọi tổ chức dều là những đơn vị xã hội gồm nhiều người Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nhất định để đạt được mục đích. Mọi tổ chức đều thu hút và phân bố các nguồn lực cần thiết để đạt được mục đích. Mọi tổ chức đều hoạt động trong mối quan hệ tương tác với các bộ phận khác. Mọi tổ chức đều cầc những quản trị để liên kết phối hợp những người bên trong bên ngoài tổ chức và các nguồn lực khác để đạt được mục đích tối ưu 2. Các hoạt động cơ bản của tổ chức Tìm hiểu và dự báo những xu thế biển đọng của môi trường đẻ trả lời các câu hỏi sau - Môi trường đòi hỏi gì ở tổ chức - Môi trường tạo ra cho tổ chức những cơ hội và thách thức nào - Môi trường kinh tế chính trị văn hoá. - Tìm hiểu và huy động các nguồn vốn cho hoạt động của tổ chức - Tìm hiêu các yếu tố đầu vào của quá trình tạo ra sản phẩm - Tiến trình tạo ra sản phẩm để cung ứng cho thị trường - Thu lợi ích và phân phối cho các thành viên trong tổ chức - Đổi mới sản phẩm dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng - Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ II. QUẢN TRỊ TỔ CHỨC 1. Quản trị và các dạng quản trị a. Quản trị Quản rị là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của thị trường b. Các dạng quản trị Quản trị vô sinh Nhà xưởng đất hầm mỏ thiết bị. Quản trị giới sinh vật Cây trồng vật nuôi. Quản trị xã hội nhà nước doanh nghiệp gia đình. c. đặc điểm của quản trị Gồm hai bộ phận chủ thể quản trị và đối tượng quản trị Phải có một hoặc một tập hợp mục đích thống nhất cho các chủ thể và đối tượng quản trị Sinh viên Nguyễn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.