BÀI TẬP THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

ĐỀ BÀI : thiết kế chiếu sáng xưởng điện 1 khoa điện, trường đại học sư phạm kỹ thuật vinh với yêu cầu : đảm báo chiếu sáng hai cấp : chiêu sáng bình thường với độ rọi : E = 450 lux , chiếu sáng tăng cường với độ rọi E = 700 lux ? | THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG DANH SÁCH NHÓM III. LỚP ĐIỆN C-K3 STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hoàng kim Lĩnh 2 Hoàng ngọc Luyện 3 Phan bùi quốc Mạnh 4 Nguyễn văn Mạnh 5 Nguyễn viết Nam 6 Hồ bích Ngọc 7 Nguyễn văn Ngọc Nhóm trưởng 8 Nguyễn thành Nghĩa 9 10 ĐẼ BÀI thiết kế chiếu sáng xưởng điện 1 khoa điện trường đại học sư phạm kỹ thuật vinh với yêu cầu đảm báo chiếu sáng hai cấp chiêu sáng bình thường với độ rọi E 450 lux chiếu sáng tăng cường với độ rọi E 700 lux . BÀI LÀM Các kích thước chính hệ số phản xạ chiều dài a 11m chiều rộng b 7m chiều cao h 3 6m trần màu trắng p1 0 7 tường màu vàng nhạt p3 0 5 nền màu xám p4 0 3 I. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ - chọn loại bóng đèn huỳnh quang dài 1 2m công suất 40W - dự tính chiều cao treo đèn là 0 1m để đặt bộ đèn. 1. xác dịnh chỉ số địa điểm K tỷ số treo J loại đèn cần sử dụng và kiểu chiếu sáng. Khoảng cách từ mặt hữu ích đến chiều cao treo đèn h 3 6 - 0 85 - 0 1 2 65 m Chỉ số địa điểm K 2 65 11 7 1 61 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http Tỉ cA Itao ĩ -- --- o 00 1 lox ĩ 0 11 s uco .J 2 65 0 1 0 004 uy J 0 2. Chọn loại đèn Theo biểu đồ kruithof thì nhiệt độ màu phải nằm giữa 3130 và 4900 Chỉ số màu Ra 70 - 85 Ta chọn loại đèn màu trắng Z phụ lục H sách kỹ thuật chiế sáng với các thồg số P 40 w L 1 2 m T 3900 K nhiệt độ màu ộ 2450 Im Ra 70 chỉ số màu 3. Chọn bộ đèn Chọn loại bộ đèn DF 340 Phụ lục G sách kỹ thuật chiếu sáng 0 266 m 0 106 m Kích thước hộp đèn Rộng 266 mm Cao 106 mm Dài 1280 mm 4. Quang thông tổng các đèn Lấy hệ số suy giảm ỗ 1 4 Theo catolo của bộ đèn DF 340 ta tra được hệ số có ích K 1 5 U 0 230 K 2 U 0 359 ATA T - ế - TT X TT X-X1 TT x-x0 Nội suy Lagrăng ta được U x U0 U1 X0-X1 X1-X0 Trong đó X0 1 5 X1 2 U0 0 230 U1 0 359 Vậy U 1 61 0 329 4 U 0 329 136925 lm 136925 Tức là can ít nhất N 2450 60 đèn Ta chọn N 60 đèn Cần 20 bộ đèn ộtổngcảcđẻn 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http n 2 3 m q 0 9 m m 1 8 m

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    118    1    24-03-2023
2    15    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.