Giáo trình AutoCad 2007 - Phạm Gia Hậu

Tham khảo sách 'giáo trình autocad 2007 - phạm gia hậu', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA Cơ KHÍ - XAY DƯNG GIAO TRÌNH AUTO CAD 2007 GIẢO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn PHAM GIA HẬU http - 1 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA Cơ KHÍ - XAY DƯNG MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU GIỚI THIÊU CHUNG 1. AutoCAD trong hệ thống các phần mềm đổ hoạ và văn phòng 2. Những khả năng chính của AutoCad 3. Làm quen sơ bộ với AutoCad 4. Chức năng một số phím đặc biệt 5. Các quy ước II. CÁC LÊNH VỂ FILE 1. Tạo File bản vẽ mới 2. Lưu File bản vẽ 3. Mở bản vẽ có sẵn 4. Đóng bản vẽ 5. Thoát khỏi AutoCad III. HÊ TOẠ ĐỘ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TRUY BẮT ĐIỂM 1. Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad 2. Các phương pháp nhập toạ độ 3. Các phương thức truy bắt điểm đối tượng Objects Snap 4. Lệnh Osnap OS gán chế độ chuy bắt điểm thường trứ 5. Lệnh vẽ đường thẳng Line với các phương pháp nhập toạ độ 6. Lệnh vẽ đường tròn Circle với các phương pháp nhập toạ độ IV. CÁC THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN 1. Giới hạn không gian vẽ - Lệnh LIMITS 2. Thu không gian đã được giới hạn vào trong màn hình - Lệnh ZOOM 3. Lệnh đẩy bản vẽ Pan 4. Đơn vị đo bản vẽ 5. Lệnh Snap lệnh Grid lệnh Ortho 6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ V. CÁC LÊNH VẼ CƠ BẢN 1. Lệnh vẽ đường thẳng Line L đã học ở trên 2. Lệnh vẽ đường tròn Circle C đã học ở trên 3. Lệnh vẽ cung tròn Arc A 4. Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline PL đường có bề rộng nét 5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon POL 6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang REC 7. Lệnh vẽ Elip Ellipse EL 8. Lệnh vẽ đường Spline SPL lệnh vẽ các đường cong 9. Lệnh Mline vẽ đường và MlStyle và MLedit 10. Lệnh vẽ điểm Point PO 11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype 12. Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide DIV 13. Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure ME VI. CÁC LÊNH HIÊU CHỈNH CẢN BẢN 1. Lệnh xóa đối tượng Erase E 2. Lệnh phục hổi đối tượng bị xoá Oops 3. Lệnh huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo U 4. Lệnh phục hổi đối tượng vừa Undo là Redo GIẢO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn PHAM GIA HẬU http - 2 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.