CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Đặc điểm nào sau đây không phải của plasmit? a. Nằm trong tế bào chất của vi khuẩn. b. ADN dạng vòng., mạch kép. c. Vectơ chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận. d. AND dạng thẳng, dễ tạo AND tái tổ hợp. 2. Để phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp cần phải a. chọn tế bào nhận và vectơ chuyển gen có dấu hiệu đặc trưng. b. chọn tế bào nhận và vectơ chuyển gen không có dấu hiệu đặc trưng. c. bổ sung tetraxiline vào môi trường nuôi cấy. d | CHƯƠNG IV ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 1. Đặc điểm nào sau đây không phải của plasmit a. Nằm trong tế bào chất của vi khuẩn. b. ADN dạng vòng. mạch kép. c. Vectơ chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận. d. AND dạng thẳng dễ tạo AND tái tổ hợp. 2. Để phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp cần phải a. chọn tế bào nhận và vectơ chuyển gen có dấu hiệu đặc trưng. b. chọn tế bào nhận và vectơ chuyển gen không có dấu hiệu đặc trưng. c. bổ sung tetraxiline vào môi trường nuôi cấy. d. tế bào vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp có khả năng sản xuất insulin. 3. Trong kĩ thuật lai tế bào tế bào trần là a. Các tế bào sinh dục tự do được lấy ra khỏi cơ quan sinh dục b. Các tế bào xôma tự do được tách ra khỏi tổ chức sinh dưỡng c. Các tế bào đã được xử lí hoá chất làm tan màng tế bào d. Các tế bào khác loài đã hoà nhập để trở thành tế bào lai 4. Điều nào sau đây không thuộc quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến a. chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn. b. tạo dòng thuần chủng của thể đột biến. c. xử lí mâu vật bằng tác nhân gây đột biến. d. lai thể đột biến với dạng mẫu ban đầu. 5. Điều nào không đúng với việc làm biến đổi hệ gen của một sinh vật a. loại bỏ hay làm bất hoạt một gen nào đó b. đưa thêm một gen lạ vào hệ gen c. tạo môi trường cho gen nào đó biểu hiện khác thường d. làm biến đổi gen đã có sẵn trong hệ gen 6. Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến ở các nhóm sinh vật nào a. thực vật và động vật. b. thực vật và vi sinh vật. c. vi sinh vật và động vật. d. thực vật động vật và vi sinh vật. 7. Vì sao HIV làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể a. vì nó tiêu diệt tế bào hồng cầu b. vì nó tiêu diệt tế bào bạch cầu làm rối loạn chức năng của đại thực bào bạch cầu đơn nhân c. vì nó tiêu diệt tất cả các tế bào bạch cầu d. vì nó tiêu diệt các tế bào tiểu cầu 8. Cơ chế gây bệnh di truyền phân tử là a. alen đột biến có thể hoàn toàn không tổng hợp được prôtêin tăng hoặc giảm số lượng prôtêin hoặc tổng hợp ra prôtêin bị thay đổi chức năng dẫn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.