Quản lý kế toán

Kế Toán là một bộ phận không thể thiếu ở hầu hết các doanh nghiệp. Bộ phận Kế toán phải phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh, là nơi tập trung xử lý các thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo thuế và một số nghiệp vụ khác. Kế toán giữ vai trò như người đại diện của doanh nghiệp với Nhà Nước. | Quản lý kế toán Kế Toán là một bộ phận không thể thiếu ở hầu hết các doanh nghiệp. Bộ phận Kế toán phải phản ánh kịp thời đầy đủ và chính xác mọi hoạt động kinh tế tài chính phát sinh là nơi tập trung xử lý các thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo thuế và một số nghiệp vụ khác. Kế toán giữ vai trò như người đại diện của doanh nghiệp với Nhà Nước. Tự động hóa tối đa hoạt động Kế toán đó là những gì mà phân hệ làm được CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng -Lập và in ấn các phiếu thu chi tiền mặt tiền gửi. -Theo dõi thu chi tồn quỹ kết xuất các báo cáo liên quan. -Cho phép nhập nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu. -Theo dõi số dư của từng tài khoản trong ngân hàng. Kế toán tài sản cố định -Theo dõi nguyên giá khấu hao khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản. -Cho phép lập các phiếu tăng giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản cố định như sửa chữa lắp đặt thêm. -Tự động trích khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do người dùng thiết lập. -Người dùng có thể thực hiện trích khấu hao thủ công mà chương trình vẫn theo dõi được khấu hao. -Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo sổ tài sản cố định sổ chi tiết khấu hao. Kế toán thành phẩm và giá thành Tập hợp chi phí chi phí nhân công chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung của từng phân xưởng hay công trình. Phân bổ chi phí nhân công và nguyên vật liệu theo phương pháp định mức hoặc hệ số. Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo phương pháp người dùng định nghĩa. Tính giá thành cả những bán thành phẩm trung gian trong dây chuyền để xác định giá thành của thành phẩm cuối cùng giải quyết được vấn đề nhận gia công hoặc đem gia công một số công đoạn trong quy trình sản xuất. Có thể sử dụng hoặc không sử dụng giá thành kế hoạch. Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo có liên quan. Kế toán vật tư hàng hóa - Lập và in các loại phiếu nhập xuất hàng hóa vật tư thành phẩm. -Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản kho hàng. -Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp tính giá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.