Quản lý nguồn lực

Để biết ai là ai, làm gì, đã làm gì, khả năng đến đâu, hưởng lương bao nhiêu cũng như các thông tin khác về nguồn lực quyết định của doanh nghiệp - Nhân sự. Phân hệ quản lý nhân sự luôn là một cuốn lý lịch sống và động về toàn bộ thành viên của doanh nghiệp. Các báo cáo nhiều mặt sẽ cho lãnh đạo doanh nghiệp thấy được những thông tin cần thiết nhất cho hoạt động quản lý nhân sự của mình | Quản lý nguồn lực Để biết ai là ai làm gì đã làm gì khả năng đến đâu hưởng lương bao nhiêu cũng như các thông tin khác về nguồn lực quyết định của doanh nghiệp - Nhân sự. Phân hệ quản lý nhân sự luôn là một cuốn lý lịch sống và động về toàn bộ thành viên của doanh nghiệp. Các báo cáo nhiều mặt sẽ cho lãnh đạo doanh nghiệp thấy được những thông tin cần thiết nhất cho hoạt động quản lý nhân sự của mình. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu nhân sự Cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp dễ dàng thiết lập và thay đổi theo Danh mục phòng ban tổ chức. Sơ đồ tổ chức thể hiện dưới dạng cây thư mục. Danh mục chức vụ hiện có của doanh nghiệp. Danh mục chức danh tương ứng tại các phòng ban. Mô tả công việc tương ứng với các vị trí làm việc. Việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự được thực hiện tự động qua hệ thống các quyết định Quyết định bổ nhiệm vị trí công tác. Quyết định thuyên chuyển. Quyết định nghỉ việc. Quyết định thử việc. Quyết định khác. Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên Phân hệ cho phép ghi nhận và lưu trữ thông tin đầy đủ nhất về cá nhân nhân viên Thông tin lý lịch cá nhân. Thông tin về chuyên môn. Thông tin về quan hệ gia đình. Thông tin tham gia đoàn thể xã hội. Thông tin về quá trình bản thân. Thực hiện các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh chóng Tìm kiếm dựa trên thông tin chính xác hoặc tìm kiếm gần đúng. Cho phép kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm. Ghi nhận thông tin về quá trình làm việc và năng lực của nhân viên Toàn bộ thông tin về quá trình làm việc của nhân viên tại doanh nghiệp sẽ được ghi nhận chi tiết Thông tin về các quyết định khen thưởng kỷ luật liên quan đến nhân viên. Thông tin về các vị trí đã và đang làm việc qua các quyết định thuyên chuyển. Thông tin về các vị trí kiêm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    16    1    02-04-2023
61    33    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.