Thanh niên sống đẹp, sống có ích.

Đất nước ta sau 20 năm đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, tôi nghĩ không ai trong chúng ta không cảm thấy tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc trong suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ đất nước của các thế hệ cha ông đi trước. | Thanh niên sống đẹp sống có ích. Đất nước ta sau 20 năm đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua tôi nghĩ không ai trong chúng ta không cảm thấy tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc trong suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ đất nước của các thế hệ cha ông đi trước. Đặc biệt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã làm nên những chiến thắng chấn động địa cầu đem lại hòa bình thống nhất cho dân tộc đưa đất nước bước qua một trang sử mới. Và hôm nay chúng ta những thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình tập hợp tại đây - Diễn đàn sinh viên Hành chính - để cùng nhau trao đổi học tập nối tiếp cái khí phách anh hùng quật cường của các thế hệ đi trước quyết tâm góp một phần sức trẻ của mình xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Các bạn thành viên diễn đàn thân mến Nhiều người cho rằng một bộ phận không nhỏ thanh niên chúng ta hiện nay sống không có định hướng thiếu lý tưởng hoài bão chạy theo những trào lưu những cái bề nổi sống hời hợt và thiếu trách nhiệm. Điều đó có đúng không thưa các bạn Có người lại cho rằng thanh niên bây giờ chỉ lo làm giàu lo kiếm tiền sống hưởng thụ mà quên đi lịch sử truyền thống dân tộc như một cái cây lá còn xanh nhưng gốc thì đã khô héo. Và các thanh niên chúng ta là những cán bộ công chức nhà nước hiện tại cũng như tương lai nghĩ gì khi xung quanh chúng ta còn không ít tình trạng hoạnh họe làm khó dễ và thờ ơ trước những bức xúc của người dân Phải chăng chúng ta vô cảm Không Tôi không nghĩ vậy. Tôi biết và tin rằng thanh niên thế hệ hôm nay là những người trẻ năng động sáng tạo dám đương đầu dám chịu trách nhiệm và có những hoài bão lớn lao. Đó chính là lý do chúng ta có mặt ở đây tại diễn đàn này để cùng nhau trao đổi thảo thuận và có thể là tranh luận về lý tưởng sống của thanh niên với chủ đề Thanh niên sống đẹp - sống có ích . Vậy sống đẹp sống có ích là gì Theo quan điểm của tôi sống đẹp-sống có ích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.