Quản lý sản xuất

Các phân xưởng sản xuất là trái tim của nhà máy, xí nghiệp – nơi đang được đầu tư nhiều nhất, tập trung năng lực sản xuất lớn nhất. Phân hệ sản xuất của Rinpoche sẽ hỗ trợ từ việc lập quy trình sản xuất, xác định nhu cầu nguyên vật liệu đến quản lý đơn hàng, kế hoạch sản xuất và thực hiện việc theo dõi tiến độ sản xuất, những gì đang diễn ra tại các phân xưởng. | Quản lý sản xuât Các phân xưởng sản xuất là trái tim của nhà máy xí nghiệp - nơi đang được đầu tư nhiều nhất tập trung năng lực sản xuất lớn nhất. Phân hệ sản xuất của Rinpoche sẽ hỗ trợ từ việc lập quy trình sản xuất xác định nhu cầu nguyên vật liệu đến quản lý đơn hàng kế hoạch sản xuất và thực hiện việc theo dõi tiến độ sản xuất những gì đang diễn ra tại các phân xưởng. Đây cũng là một trong các phân hệ hay nhất của hệ thống Rinpoche Hãy sử dụng phân hệ này và tối ưu hóa hoạt động sản xuất của mình. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN Thiết kế quy trình sản xuât và thông tin về sản phẩm Quản lý nguồn lực sản xuât Ghi nhận thông tin vê các loại danh mục sản phâm nguyên vật liệu bán sản phâm theo danh mục sản phâm nhóm sản phâm đơn vị tính đơn vị quy đổi mẫu mã bao bì đóng gói nước sản xuất hãng sản xuất . Theo dõi danh mục máy móc thiết bị công cụ dụng cụ theo danh mục phân loại danh mục chi tiết. Ghi nhận các quy định tiêu chuân chất lượng mô tả đặc điểm cho sản phâm nguyên vật liệu xác định điêu kiện môi trường hoạt động của công đoạn sản xuất theo danh mục do người dùng thiết lập. Cập nhật giá thành nguyên vật liệu chi phí nhân công và khấu hao máy móc thiết bị. Theo dõi thông tin nhân viên theo ngành nghê chuyên môn chức vụ. Mô phỏng quy trình công nghệ Quy trình được thiết kế theo dạng cây thư mục đồng thời với dạng sơ đồ có hỗ trợ cácthuộc tính đồ họa. Cho phép người dùng Linh hoạt thiết kế và mô tả quy trình theo đặc điểm công nghệ của lĩnh vực hoạt động. Thực hiện các chức năng sao chép cắt dán và chỉnh sửa quy trình hiện có để tạo quy trình mới. Thiết kế danh sách hạng mục vật tư BOM . Thiết kế quy trình công nghệ cho từng sản phẩm theo các công đoạn chính phân tích công đoạn chính thành các công đoạn chi tiết. Thiết kế quy trình dùng chung cho những sản phẩm cùng loại. Kiểm tra quy trình thiết kế. Theo dõi thông tin tổng hợp về quy trình Tổng hợp thông tin chung về sản phẩm thiết kế tình trạng quy trình yêu cầu số lượng yêu cầu về thời gian quy trình. Thông tin về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    22    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.