Kiến thức quản lý Không chỉ là kiến thức về quản lý nhân viên

Trong thực tế, không có khái niệm "kiến thức công nhân" đối với người làm việc trong các nhà máy hay người nông dân làm việc trong ngành nông nghiệp. Tất cả kiến thức đối với họ chỉ là "nhiệm vụ quản lý". Tất nhiên, nói một cách nghiêm túc, quản lý là một loại công việc và mọi người ai cũng là người quản lý ở một mức độ nào đó. | Kiến thức quản lý - Không chỉ là kiến thức về quản lý nhân viên CRM Việt Nam - Trong thực tế không có khái niệm kiến thức công nhân đối với người làm việc trong các nhà máy hay người nông dân làm việc trong ngành nông nghiệp. Tất cả kiến thức đối với họ chỉ là nhiệm vụ quản lý . Tất nhiên nói một cách nghiêm túc quản lý là một loại công việc và mọi người ai cũng là người quản lý ở một mức độ nào đó. Có thê bạn không quản lý nhân viên của bạn nhưng bạn quản lý thời gian nội dung công việc và nhiều điều khác trong cuộc sống. Khi vai trò của việc quản lý thay đổi mặc dù sự sắp đặt hay đề ra các luật lệ cho người lao động là giảm dần nhưng thay vào đó là nâng cao việc vạch chiến lược đề ra mục đích lãnh đạo và xem xét các kết quả. Kiến thức quản lý giảm sự chú trọng vào việc quản lý nhân viên mà thay vào đó là việc cho họ biết những mục đích những động lực đúng đắn những công cụ đồng thời nói rõ cho họ cách nhận biết thành công hay thất bại là như thế nào. Là một người lãnh đạo hiêu biết bạn nên học tập ở người quản lý của bạn các phương hướng chiến lược rồi nhìn vào bạn đê tìm ra cách quản lý hiệu quả một ngày làm việc của bạn. Bạn cần phát triên kĩ năng tất yếu vì nếu bạn chỉ đợi để được chỉ bảo bạn sẽ làm gì công việc của bạn sẽ có nguy cơ bị sắp đặt hay có thể là loại trừ. Nếu bạn là một người quản lý hoạt động cảu website bạn sẽ tự hỏi Vậy nhiệm vụ của bạn là gì Nhiệm vụ không phải ở chỗ đưa các thứ lên website. Nhiệm vụ là làm sao để giao tiếp dễ dàng với độc giả của bạn. Một người quản lý hiểu biết sẽ tự hỏi liệu nội dung in ấn có thực sự hữu ích cho trang Web sẽ tìm hiểu các cách tốt hơn để nâng cao nội dung trang Web. Bạn gửi và nhận rất nhiều email trong một ngày. Là một người quản lý hiểu biết bạn luôn cần đặt ra những câu hỏi liệu bạn có đang giao tiếp hiệu quả bằng email hay không Liệu những bức thư của bạn có bị xoá hay lờ đi không Đó là một vấn đề lớn. Bạn sắp xếp các bức thư nhận được và gửi đi có hợp lý không Liệu có dễ dàng để tìm lại được những bức .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    21    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.