Quản lý cung ứng

Ngược lại với phân hệ bán hàng, phân hệ này cho phép người dùng quản lý tốt nhất các nhà cung cấp, cũng như toàn bộ quá trình mua hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị. Phân hệ cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được nhà cung cấp, tối ưu hóa quy trình kinh doanh. | Quản lý cung ứng Ngược lại với phân hệ bán hàng phân hệ này cho phép người dùng quản lý tốt nhất các nhà cung cấp cũng như toàn bộ quá trình mua hàng hóa nguyên vật liệu vật tư thiết bị. Phân hệ cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được nhà cung cấp tối ưu hóa quy trình kinh doanh. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN Theo dõi và ghi nhận thông tin về quá trình mua hàng Quản lý hợp đồng mua hàng theo loại giao dịch do người sử dụng phân hệ quy định. Quản lý danh sách hàng hóa dịch vụ mua vào theo yêu cầu từ các nguồn khác nhau bộ phận sản xuất bộ phận bán hàng . Theo dõi hoạt động mua hàng dựa trên các nghiệp vụ Thiết lập đơn đặt hàng đơn đặt hàng có thể được thiết lập dựa trên các phiếu yêu cầu hàng hóa nguyên vật liệu từ các bộ phận khác như bộ phận sản xuất bộ phận bán hàng. Thiết lập điều khoản giao nhận hàng hóa nguyên vật liệu theo chi tiết hàng hóa số lượng thời gian địa điểm. Lịch giao nhận hàng sẽ được tạo ra dựa trên các điều khoản giao nhận hàng. Theo dõi quá trình nhận hàng theo dõi về số lượng hàng nhận ghi các khoản phải thu chi. Một đơn hàng có thể thực hiện nhận hàng nhiều lần. Phát sinh các khoản phải thanh toán theo điều khoản thanh toán và ghi công nợ. Theo dõi hoạt động nhập khẩu hạn ngạch nhập khẩu các biên bản liên quan. Tính toán và phân bổ các chi phí liên quan đến việc hoạt động bán hàng. Ghi nhận và phản ánh với nhà cung cấp về hàng hóa không phù hợp. Thông tin hỗ trợ hoạt động mua hàng Ghi nhận và lưu trữ các thông tin liên quan đến các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của các bộ phận trong công ty như các chức năng đặc điểm của sản phẩm giá cả nhà cung cấp . Công cụ tra cứu phân loại lọc các thông tin cần thiết cho công việc hàng ngày về sản phẩm giá cả đối tác. Công cụ hỗ trợ tính toán chuyển đổi theo tỷ giá các loại tiền tệ. Theo dõi quá trình biến đổi của thị trường. Thống kê các hợp đồng theo các mức thực hiện từ đang tiếp cận cho đến đã thanh lý. Liên kết các văn bản giấy tờ có liên quan đến một thỏa thuận hợp đồng mua hàng. Quản lý thông tin quan hệ nhà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    47    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.