Bạn có lãng phí thời gian trong quản lý?

Là một nhà quản lý chuyên nghiệp, chắc hẳn, bạn sẽ phải nắm rõ về công việc mà mình đang phụ trách, nắm rõ tâm lý của nhân viên Hãy cân nhắc kỹ trước khi trả lời những câu hỏi dưới dây để biết rằng, bạn đang hoàn thành tốt công việc của một nhà quản lý: Công việc của bạn có thể được gọi tên hay không? Bạn có chắc rằng bạn là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về công việc của mình hay không?. | Bạn có lãng phí thời gian trong quản lý Là một nhà quản lý chuyên nghiệp chắc hẳn bạn sẽ phải nắm rõ về công việc mà mình đang phụ trách nắm rõ tâm lý của nhân viên. Hãy cân nhắc kỹ trước khi trả lời những câu hỏi dưới dây để biết rằng bạn đang hoàn thành tốt công việc của một nhà quản lý Công việc của bạn có thể được gọi tên hay không Bạn có chắc rằng bạn là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về công việc của mình hay không Bạn có thể mô tả phần nào về cách tổ chức công việc của bạn và các công việc khác có liên quan trong tổ chức của bạn không Bạn có thể nêu mục đích chung trong công việc của bạn bằng một câu đơn giản không Bạn có bản mô tả công việc danh sách nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn không Bạn hãy mô tả kế hoạch công việc của mình đánh dấu vào những việc bạn có thể làm dưới đây Liệt kê một danh sách những nhiệm vụ chính đang chờ đợi bạn Sắp xếp những nhiệm vụ chính theo mức độ quan trọng Liệt kê danh sách các nhân viên chi phí và các nguồn khác mà bạn phải chịu trách nhiệm Hãy nói về những tình huống mà bạn sẽ cần sự đồng ý của người quản lý trước khi bạn đưa ra quyết định hoặc hành động của mình Nếu bạn cảm thấy không thoải mái về số lần nói không với các câu hỏi trên hoặc là công việc của bạn không được rõ ràng như khi bạn nghĩ về nó. Có lẽ bạn nên thảo luận với người quản lý của mình. Hãy trao đổi để có được những đáp án sau . Có những mục tiêu đặc biệt của công việc mà bạn phải đáp ứng hay không . Những yêu cầu trong công việc xuất phát từ đâu Đồng nghiệp có cùng vị trí tương đương với bạn trong Công ty. Nơi bạn làm việc. Nhân viên của bạn. Người ngoài Công ty. Tham vọng của chính bạn. Bạn có thể sắp xếp những câu trên từ 1 đến 6 theo mức độ quan trọng của nó Hãy phân tích tiếp để biết những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    17    1    29-03-2023
677    25    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.