Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hoa

Trong bài học này, sẽ giúp các bạn thực hành những kĩ nă ng giao tiếp hàng ngày, đặc biệt trong cách tính toán bằng tiếng trung, và chúng ta sẽ phải hỏi để mua hàng như thế nào, mời các bạn xem bài hội thoại dưới đây: | 2009 3 M 8 s http Mm ffl a q 1 ng wèn zhè ben sh Ũ du 0 shăo qián Bài 4 xin hỏi quyển sách này giá bao nhiêu tiền Trong bài học này sẽ giúp các bạn thực hành những kĩ nă ng giao tiếp hàng ngày đặc biệt trong cách tính toán bằng tiếng trung và chúng ta sẽ phải hỏi để mua hàng như thế nào mời các bạn xem bài hội thoại dưới đây I h M B Diàn yuán xiăo jiẽ nĩ yào măi shé me t t MÍ O Ting ting wò yào măi shũ bão o SflH T Diàn yuán wò mén gãng jìn le hẽn duõ xĩn huò kàn y òu méi yòu nĩ xĩ huãn de fi BBfc a Ting ting zhè shũ bão hẽn hăo kàn qĩng wèn zhè ku 1 2009 3 M 8 s http ăn yào duõ shăo qián M W A A WWM Diàn yuán liăng băi jiu shí jiu yuán nĩ yòu huì yuán k ă mã W MB SflWM R rtw A Yòu huì yuán kă de huà wò mén huì suàn yõu huì jià zhĩ yào fù liăng băi wu shí jiu yuán o Wo Yòu o -í o õ wò méi yòu ling qián wò xiãn gẽi nĩ yì qiãn yuán o S a tt H - .Wtto Hăo wò yào zhăo nĩ qĩ băi sì shí yĩ yuán xiè xie o II M fc . WMfl-B 2 2009 3 M 8 s http Diàn yuán xian sheng nín yào măi shé me A MBfl fi Bff a - -M a kè rén wò yào măi liăng ge hàn băo liăng bei yù mĩ n óng tang yì fen shũ tiáo yí gong duõ shăo qián B WfflM H W SA w s A S o Diàn yuán liăng ge hàn băo san shí yuán liăng bei yù mĩ nóng tang èr shí yuán yĩ fen shũ tiáo shí wũ yuá n yí gong liù shí wũ yuán o K WB WttK S WB Diăn tào can de huà huì bĩ jiào pián yí qĩng w èn nín xũ yào găi ma SẤ M ISSÍ o WB-M a kè rén shì ma hăo nà bang wò găi tào can o tào can de huà yí gong duõ shăo qián M S A o Diàn yuán yí gong shí jiũ yuán o

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    8    1    29-03-2023
19    36    1    29-03-2023
22    30    1    29-03-2023
6    12    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.