Tài liệu về Kinh tế Vi Mô- Bài 2

Cầu cá nhân hay cầu thị trường về một loại hàng hóa nào đó là một khái niệm bao hàm 2 yếu tố cấu thành lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà một cá nhân hay nhóm người muốn có và có khả năng mau nó tại một thời điểm nhất định và trên một thị trường nhất định. | TQPICẠ CỬNHAN THỰC ĨUYÓi UYĩtl QUỐC ĨẾ Bài 2 Thi truờng - Cung và câu BÀI 2 THỊ TRƯỜNG - CUNG VÀ CẦU Mục tiêu Hiểu cầu cung thị trường sự hình thành giá cả và sản lượng cân bằng thị trường. Biết được những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cầu và cung về hàng hóa và dịch vụ tác động của chúng lên giá và sản lượngcân bằng. Hiểu hơn về những tình huống bất cân bằng thị trường. Hiểu khái niệm quan trọng trong Kinh tế Vi mô Co giãn và việc sử dụng chỉ số kinh tế để đưa ra các quyết định kinh tế của doanh nghiệp. Thời lượng học Nội dung Khái niệm và những công cụ dùng để phân tích cầu và cung Những nhân tố ảnh hưởng đến cầu và cung. Cân bằng thị trường và sự thay đổi giá và sản lượng cân bằng. Bất cân bằngthị trường Co giãn cầu v à cung. Hướng dẫn học 8 tiết học. Nghe bài giảng qua video - Cần chú ý các vấn đề chưa hiểu rõ hoặc yêu cầu mà giáo viên đưa ra. Đọc tài liệu và tóm tắt những nội dung chính của từng bài theo những vấn đề mà giáo viên giảng chú ý những điểm chưa hiểu khi nghe giảng. Nếu đọc sách vẫn không hiểu thì ghi lại để hỏi trợ giảng. Làm bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo yêu cầu từngbài. Luôn liên hệ và lấy ví dụ thực tế khi học đến từng vấn đề và khái niệm đang học hỏi thêm bạn bè người thân về những vấn đề mang tính suy luận về hành vi của các chủ thể tham gia thị trường. Lên mạng xem thông tin biến động thị trường giá - cung cầu về các hàng hoá và dịch vụ cụ thể và thử tìm cách áp dụng lý thuyết đã học để tự dự báo biến động của thị trườngtrongthời gian tới. Tập viết bài tự luận về đánh giá phân tích thị trường. 18 TQPICẠ CỬNHAN THỰC ĨUYÓi UYĩtl QUỐC ĨẾ Bài 2 Thi truờng - Cung và câu TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI Biến động cung cầu ảnh hưởng đến giá dầu mỏ như thế nào Trongbối cảnh thị trường có áp lực và sự đầu cơ ngày càng lớn cơ hội giảm giá khôngphải là không có. Cũng có tuần giá dầu đã xuống sau khi liên tục vượt ngưỡng kỷ lục. Nhưng tất cả diễn biến tăng giảm đó cuối cùng đều vẽ ra biểu đồ đi lên của giá dầu. Về dài hạn ai sẽ đưa ra định giá cân bằng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    22    1    24-03-2023
22    19    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.