Kinh tế Vi Mô- Bài 6

• Phân tích tổng thể về cung cầu về các yếu tố sản xuất trên các loại thị trường khác nhau và trong những khoảng thời gian khác nhau (ngắn hạn và dài hạn). • Một số đặc điểm cơ bản liên quan đến thị trường lao động, thị trường vốn. | TOPỊCẠ cử M-IAN trực tuyên. UYTÍí QUỐC TẾ Bài 6 Thị trường các yếu tố đầu vào BÀI 6 THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO Mục tiêu Nội dung Phân tích tổng thể về cung cầu về các yếu tố sản xuất trên các loại thị trường khác nhau và trong những khoảng thời gian khác nhau ngắn hạn và dài hạn . Một số đặc điểm cơ bản liên quan đến thị trường lao động thị trường vốn. Vai trò của thời gian thông tin và chi phí giao dịch cũng như hoạt động của một số tổ chức và chính sách Chính phủ ảnh hưởng đến giá cả và mức cung thị trường về các yếu tố đầu vào. Hướng dẫn học Hiểu những nhân tố nào và xuất phát từ đâu mà hình thành nên cầu và cung về các yếu tố sản xuất. Hiểu và giải thích được tình trạng việc làm và tiền lương trong nền kinh tế Việt Nam và xu thế chung trên thế giới. Hiểu giá trị của thời gian và việc nắm bắt thông tin có tác động như thế nào đến giá cả và lượng cung cầu các yếu tố đầu vào. Hiểu hơn về các chính sách của nhà nước tác động đến thị trường đầu vào sản xuất để góp phần giúp đơn vị kinh doanh đưa ra những quyết định phù hợp. Đọc tài liệu. Làm bài tập. Liên hệ thử 1 nhà máy xem họ mua những đầu vào gì Xem lãi suất ngân hàng ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp Học viên hình dung xem cần làm gì để ra trường dễ xin được việc làm tốt. Thời lượng học 8 tiết. 201 TOPỊCẠ cử M-IAN trực tuyên. UYĨÍÍ QUỐC TẾ Bài 6 Thị trường các yếu tố đầu vào TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI Đầu vào dầu thô của nhà máy Dung quất - Vấn đề xác lập giá như thế nào Người dân hy vọng là hiện nay đã có dầu sản xuất tại Việt Nam dùng dầu thô Việt Nam sản xuất ra thì thế nào giá xăng dầu cũng đỡ phụ thuộc vào giá dầu thể giới. Nhưng thực tế lại thấy mối liên hệ giá xăng dầu càng ngày càng khăng khít hơn với giá thế giới Vì sao như vậy Vậy người dân có lợi gì từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Trao đổi với báo giới ông Đinh Văn Ngọc Phó trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết giá xăng dầu made in Việt Nam sẽ không thấp hơn giá xăng dầu nhập khẩu. Nguyên nhân là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chỉ đáp ứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.