Pháp Luật Đại Cương - Bài 1

Bài 1: Lý luận về Nhà nước Trong thực tế chúng ta thường nhắc đến nhà nước khi nói chuyện, khi xem truyền hình, đọc báo. Bạn hãy liệt kê 5 tình huống mà ở đó nhà nước được nhắc đến. Bạn có liên hệ gì giữa các tình huống đó với bức tranh ở trên? Bài học này sẽ giúp bạn kiểm chứng lại những liên hệ mà bạn đã có. | Bài 1 Lý luận về Nhà nước TOPICA cu nhAh trực ĩuyén. uy t í ouổc tể BÀI 1 LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC MANAGING CONFLICT OF INTEREST Trong thực tế chúng ta thường nhắc đến nhà nước khi nói chuyện khi xem truyền hình đọc báo. Bạn hãy liệt kê 5 tình huống mà ở đó nhà nước được nhắc đến. Bạn có liên hệ gì giữa các tình huống đó với bức tranh ở trên Bài học này sẽ giúp bạn kiểm chứng lại những liên hệ mà bạn đã có. Nội dung Mục tiêu Nguồn gốc bản chất chức năng của Nhà nước. Kiểu nhà nước và hình thức nhà nước. Giúp học viên hiểu được nguồn gốc bản chất của nhà nước. Trang bị cho học viên những kiến thức về kiểu nhà nước và hình thức nhà nước . Các kiến thức cần có Hướng dẫn học Không đòi hỏi về kiến thức cần có. Thời lượng học 5 tiết Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến. Đọc tài liệu bao gồm o Giáo trình Pháp luật đại cương của chương trình TOPICA o Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 . Thảo luận với giáo viên và học viên về các vấn đề chưa nắm rõ. 1 Bài 1 Lý luận về Nhà nước . Nguồn gốc bản chất chức năng của nhà nước . Nguồn gốc của nhà nước . Xã hội cộng sản nguyên thuỷ và tổ chức thị tộc - bộ lạc Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là xã hội cộng sản nguyên thủy. Đây là mô hình tổ chức xã hội với những đặc trưng về kinh tế là chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Với cơ sở kinh tế như vậy trong xã hội cộng sản nguyên thủy mọi người đều bình đẳng không có kẻ giàu người nghèo không có người bóc lột người. Thuở bình minh của xã hội loài người lực lượng sản xuất chưa phát triển nên con người chủ yếu sống dựa vào tự nhiên. Nhưng thiên nhiên vô cùng rộng lớn con người cảm thấy quá nhỏ bé trước các hiện tượng kỳ vĩ của trời đất nên họ buộc phải chung sức để sinh tồn trước sức mạnh của tự nhiên. Hơn nữa do sống phụ thuộc vào các sản vật do thiên nhiên ban tặng nên lúc này lao động chủ yếu của con người là hái lượm. Sự khéo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    21    1    31-03-2023
127    13    1    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.