Pháp Luật Đại Cương - Bài 4

Bài 4: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Hướng dẫn học • Trang bị cho học viên kiến thức liên quan đến khái niệm quy phạm pháp luật, các yếu tố cấu thành quy phạm pháp luật. • Học viên nắm được các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật, bao gồm chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật | TOPICA C1I HIIU law IA ÕUẬỄ If Bài 4 Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật BÀI 4 QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Nội dung Mục tiêu Quy phạm pháp luật. Quan hệ pháp luật. Hệ thống pháp luật Hướng dẫn học Trang bị cho học viên kiến thức liên quan đến khái niệm quy phạm pháp luật các yếu tố cấu thành quy phạm pháp luật. Học viên nắm được các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật bao gồm chủ thể khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật. Học viên nắm được lý luận về hệ thống pháp luật và các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật Việt Nam Để học tốt bài này học viên cần Đảm bảo lịch học theo đúng chương trình. Tích cực thảo luận trong quá trình học tập. Đọc các tài liệu sau o Giáo trình pháp luật đại cương của chương trình TOPICA. o Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật Đại học Luật Hà Nội. o Một số trang web theo yêu cầu đọc thêm. Thời lượng học 10 tiết học 43 Bài 4 Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Khởi động Bạn hãy hoàn thành những câu sau đây bằng cách điền một cụm từ tương ứng với một lĩnh vực pháp luật phù hợp. Bạn hãy đối chiếu kết quả của mình với đáp án ở cuối bài . 1. A và B cùng nhau đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã nên giữa họ đã phát sinh quan hệ pháp luật. 2. Ông X chết để lại di chúc cho con là Y nên giữa X và Y phát sinh quan hệ pháp luật. 3. Người điều khiển xe máy đi vào đường ngược chiều và bị cảnh sát giao thông xử phạt thì giữa họ phát sinh quan hệ pháp luật. 4. M bị tòa án kết tội cố ý gây thương tích và buộc phải bồi thường N thì giữa M và N phát sinh quan hệ pháp luật. đồng thời giữa M và nhà nước phát sinh quan hệ pháp luật. 5. Công ty xây dựng tuyển dụng một sinh viên mới tốt nghiệp vào làm viêc thì giữ họ phát sinh quan hệ pháp luật. Những khẳng định trên cho thấy quan hệ pháp luật tồn tại trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Vậy quan hệ pháp luật là gì và khi nào thì chúng phát sinh Bài học này sẽ giúp bạn giải quyết các câu hỏi nói trên. 44 TOPICA C1I HIIU law IA ÕUẬỄ If Bài 4 Quy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    14    1    24-03-2023
185    51    1    24-03-2023
233    6    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.