Online LabVIEW Graphical Programming Course

Thanh công cụ và menu 1. Chạy chương trình Thanh không sáng (bị vỡ: Lổisửa lại chương trình) 2. Chạy lặp 3. Dừng cưỡng ép chươn trình (Nên dùng Stop tại FP) dừng 5. Text setting (Màu sắc, định dạng, kích thước) 6. Gióng đều đối tượng theo hàng dọc và ngang 7. Dịnh lại kích thước đối tượng 8. Ưu tiên xếp chồng 9. Cotrol H (text help) | EVTAtech Online LabVIEW Graphical Programming Course Instructor: Nguyễn Bá Hải Korea 2006 Xin chao cac ban da tham gia vao lop hoc LabVIEW (lv) online cua chung toi. Truoc tien toi xin duoc gioi thieu: Toi la Nguyen Ba Hai, nguoi se truc tiep huong dan cac ban trong suot khoa hoc. Lop lv duoc ho tro tu EVTAtechvn: La cong dong nhung nguoi nghien cuu va lam viec tap trung vao lnih vuc LabVIEW, Anh van Ky thuat va cac van de ve khoa ho ky thuat. Phan mem LabVIEW va cac toolkit di kem cua NI cung duoc su dung la phuong tien cho chung trinh hoc cua chung ta. Khi co bat ky nhu cau tu van them ve thong tin lien quan den khoa hoc va noi dung dao tao cung nhu thong tin khac. Cac ban vui long lien he voi toi qua DT: 82-010-3002-8484. email: bmnhy2003@, dong thoi cac ban co the ghe tham va de cung thao luan cac van de lien quan ve Ky thuat dieu khien, LabVIEW, Co dien tu, Cong nghe O to, vv Bài 2: Làm . | EVTAtech Online LabVIEW Graphical Programming Course Instructor: Nguyễn Bá Hải Korea 2006 Xin chao cac ban da tham gia vao lop hoc LabVIEW (lv) online cua chung toi. Truoc tien toi xin duoc gioi thieu: Toi la Nguyen Ba Hai, nguoi se truc tiep huong dan cac ban trong suot khoa hoc. Lop lv duoc ho tro tu EVTAtechvn: La cong dong nhung nguoi nghien cuu va lam viec tap trung vao lnih vuc LabVIEW, Anh van Ky thuat va cac van de ve khoa ho ky thuat. Phan mem LabVIEW va cac toolkit di kem cua NI cung duoc su dung la phuong tien cho chung trinh hoc cua chung ta. Khi co bat ky nhu cau tu van them ve thong tin lien quan den khoa hoc va noi dung dao tao cung nhu thong tin khac. Cac ban vui long lien he voi toi qua DT: 82-010-3002-8484. email: bmnhy2003@, dong thoi cac ban co the ghe tham va de cung thao luan cac van de lien quan ve Ky thuat dieu khien, LabVIEW, Co dien tu, Cong nghe O to, vv Bài 2: Làm quen với LabVIEW Bài tập Âm thanh Nội dung: Khởi động Tạo VI Mở VI đã lưu trước đó Tìm kiếm và mở file mẫu VIs Xác lập cấu hình cho LabVIEW Tra cứu trong mục help Lập trình từ file mẫu Edit các đặc tính của các thuộc tính của đối tượng Lập trình bài tập 1 & 2 Korea 2006 Bài 2: Làm quen với LabVIEW Bài tập Âm thanh Khởi động LabVIEW Korea 2006 Bài 2: Làm quen với LabVIEW Bài tập Âm thanh 2 1 1>Thanh menu 2>Tạo new VI 3> Tài liệu tham khảo 3> 4>Mở VI đã lưu trước đó Korea 2006 Bài 2: Làm quen với LabVIEW Bài tập Âm thanh Nhấp double vào mục lục >file 2. Chú ý phần mô tả Korea 2006 Bài 2: Làm quen với LabVIEW Bài tập Âm thanh Font penal & block diagram (FP&BD) Shortcut cho FP& BD Thanh công cụ và menu 1. Chạy chương trình Thanh không sáng (bị vỡ: Lổi>sửa lại chương trình) 2. Chạy lặp 3. Dừng cưỡng ép chươn trình (Nên dùng Stop tại FP) dừng 5. Text setting (Màu sắc, định dạng, kích thước) 6. Gióng đều đối tượng theo hàng dọc và ngang 7. Dịnh lại kích thước đối tượng 8.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.