Các quy định của TRIMs

Hiệp định TRIMs quy định các quyền và nghĩa vụ của các nước thành viên trong việc sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại mà cụ thể là thương mại hàng hoá. | Đề nghị của các nước EU và Bắc Âu chỉ tập trung vào những biện pháp có ảnh hưởng trực tiếp đối với thương mại và liên quan trực tiếp với các điều khoản của GATT(1) . Các nước này phân biệt rõ những vấn đề chung của đầu tư trực tiếp và những vấn đề cá biệt liên quan đến thương mại, vì vậy không ủng hộ việc thành lập một uỷ ban như Mỹ đề nghị. Họ cho rằng tác động trực tiếp và gián tiếp của các biện pháp đầu tư cần được xem xét và đánh giá một cách chính xác, khách quan. Những tác động gián tiếp do TRIMs gây ra, theo các nước trên, chủ yếu liên quan đến các loại giấy phép đầu tư, nhập khẩu, những đòi hỏi về chuyển giao công nghệ, chuyển lợi nhuận về nước và những hạn chế khác về ngoại tệ. TRIMs có tác động trực tiếp cần được xem xét tại Cơ quan giải quyết các tranh chấp của WTO. Các nước Bắc Âu còn cho rằng hai TRIMs cần phải loại bỏ là những đòi hỏi về tỷ lệ phụ kiện sản xuất trong nước trong toàn bộ thành phẩm và những qui định về xuất khẩu, nhưng có tính đến lợi ích của các nước đang phát triển.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    79    2    29-03-2023
125    35    5    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.