CAU HOI TRAC NGHIEM SINH HOC HK II

Tham khảo tài liệu 'cau hoi trac nghiem sinh hoc hk ii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 Câu 1 Người ta có thể dựa vào sự giống nhau và khác nhau nhiều hay ít về thành phần số lượng và đặc biệt là trật tự sắp xếp của các nucleotit trong ADN để xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Đây là bằng chứng A Sinh học phân tử B. Giải phẫu so sánh C. Phôi sinh học D. Địa lí sinh vật học. Câu 2 Ví dụ nào sau đây minh họa cho các cơ quan tương đồng ở sinh vật A Cánh bướm và cánh dơi B. Tay người và vây cá C. Tay người và cánh dơi D. Cánh dơi và cánh ong mật. Câu 3 Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển của loài B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau D. Thực hiện các chức phận giống nhau. Câu 4 Hai loài sinh vật sống ở các khu vực địa lí khác xa nhau hai châu lục khác nhau có nhiều đặc điểm giống nhau. Cách giải thích nào dưới đây về sự giống nhau giữa hai loài là hợp lí hơn cả A. Hai châu lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau B. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến giống nhau C. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên chọn lọc tự nhiên chọn các đặc điểm thích nghi giống nhau. D. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên chọn lọc tự nhiên chọn các đặc điểm thích nghi giống nhau từ đó phát sinh đột biến giống nhau. Câu 5 Sự tương đồng về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng cho thấy A. Chúng được tiến hóa từ một loài tổ tiên chung. B. Chúng được tiến hóa từ nhiều loài tổ tiên. C. Chúng sống trong những điều kiện môi trường giống nhau. D. Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo cùng một hướng. Câu 6 Ruột thừa xương cùng răng khôn của người được xem là tượng lại tổ. B. Cơ quan thoái hóa. C. Cơ quan tương tự. D. Cơ quan thoái hóa và cơ quan tương tự Câu 7 Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài người ta không dựa vào so sánh các cơ quan tương tự. so sánh các cơ quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
59    299    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    3    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.