GIAO AN 10 CB

Qua bài này học sinh phải : - Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị cơ sở của thế giới sống - Phân tích được mối quan hệ qua lại của các cấp bậc tổ chức của thế giới được ví dụ. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích tổng hợp - Khả năng làm việc độc lập cũng như hợp tác nhóm. | Tiết PPCT 1 Lớp . BÀI 1 CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I. MỤC TIEU 1 Kiến thức Qua bài này học sinh phải - Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị cơ sở của thế giới sống - Phân tích được mối quan hệ qua lại của các cấp bậc tổ chức của thế giới được ví dụ. 2 Kĩ năng - Rèn luyện khả năng tư duy phân tích tổng hợp - Khả năng làm việc độc lập cũng như hợp tác nhóm. 3 Thái độ Thấy được sự đa dạng của thế giới sống nhưng lại là một thể thống nhất. II. Chuẩn BỊ 1 Phương pháp Giảng giải hỏi đáp phân tích tranh vẽ 2 Chuẩn bị a. GV Tranh vẽ hình 1 SGK các phiếu học tập b. HS Xem bài trước trong SGK III. NỘI DUNG TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Ổn định lớp - Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ không 3 Tiến trình bài mới NỘI DUNG HĐGV HĐHS . Các cấp tổ chức của thế giới sống Các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao như nguyên tử - phân tử - bào quan - hệ cơ quan - cơ hể - quần thể- quần xã- hệ sinh thái - sinh quyển. Vậy thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ gồm các cấp tổ chức cơ bản Tb - cơ thể - quần thể- quần xã- hệ sinh thái. Trong đó Tb là đơn vị cấu trúc cơ bản của mọi cơ thể sinh vật. II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc - Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng cho cấp trên . - Tổ chức sống cấp cao có đặc điểm cấp thấp hơn những đặc tính nổi trội 2. Hệ thống mở tự điều chỉnh a Hệ mở Sinh vật luôn trao đổi vật chất năng lượng với môi trường - chịu tác động của môi truờng- biến đổi môi trường. b. Khả năng tự điều chỉnh Mọi cấp độ tổ chức sống đều có cơ chế tự điều chỉnh- đảm bảo duy trì điều hoà sự cân GV lặp lại câu hỏi phần mở bài nếu HS chưa trả lời Yêu cầu HS quan sát H1 cho biết Thế giới sống gồm các cấp tổ chức nào Yêu cầu HS đọc phần lệnh thứ 2 trả lời các câu hỏi đó. hoặc phát phiếu học tập cho HS điền vào. GV bổ sung thêm các khái niệm cho đầy đặt câu hỏi Những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống Bắt đầu từ cấp độ nào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    23    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.