BÀI TẬP SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ TA-LET VÀ HỆ QUẢ

Bài 1: Cho ∆ABC có ba góc nhọn .Qua điểm D thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại E .Gọi H và K là hình chiếu của B và D trên | BÀI TẬP SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ TA-LET VÀ HỆ QUẢ Bài 1: Cho ∆ABC có ba góc nhọn .Qua điểm D thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại E .Gọi H và K là hình chiếu của B và D trên minh a) b) = c) d) Bài 2: Cho ∆ điểm M thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N .Kẻ đường cao AK của tam giác ABC , AK cắt MN tại H .Chứng minh a) b) c) d) Bài 3 : Cho tam giác ABC. Qua điểm M thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại E là trung điểm của BC , AE cắt MN tại F .Chứng minh a) = b) c)F là trung điểm của MN d) Gọi I là giao điểm của BN và EF .Chứng minh C , I , M thẳng hàng . Bài 4 : Cho tam giác ABC có BC = 15 cm .Trên đường cao AH lấy các điểm I và K sao cho AK = KI = IH .Qua I và K vẽ các đường EF //BC , MN //BC 1)Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF . 2)Cho biết diện tích của tam giác ABC là 270cm2 a) Tính diện tích của tam giác AMN . b) Tính diện tích của tứ giác MNEF .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    23    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.