Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 (Phùng Thanh Bình) - Chương 2 Hướng dẫn sử dụng Eviews trong phân tích dữ liệu và hồi qui

Tham khảo sách 'hướng dẫn sử dụng eviews (phùng thanh bình) - chương 2 hướng dẫn sử dụng eviews trong phân tích dữ liệu và hồi qui', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 Hướng dẫn sử dụng Eviews Phùng Thanh Bình CHƯƠNG 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG pHâN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HÒI QUI Chương này sẽ trình bày một số thủ tục cơ bản của phần mềm Eviews để sinh viên có thể thực hành các bài tập thống kê và kinh tế lượng ở các chương sau. Do mục đích chính của ta là thực hành kinh tế lượng với Eviews nên chương này chỉ giới hạn một số thao tác mà người nghiên cứu thường hay sử dụng chứ không phải toàn bộ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Eviews. Tuy nhiên để tiện lợi cho sinh viên tự nghiên cứu chương này sẽ giới thiệu sơ qua chức năng trợ giúp trong Eviews để có thể tham khảo khi cần thiết. Một số nội dung được trình bày trong chương này đặc biệt là các kiểm định nhưng chúng sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết hơn ở các chương liên quan. Để sinh viên có thể thực hành các bài tập và dự án nghiên cứu với Eviews chương này sẽ nhằm vào các nội dung sau đây Eviews là gì Workfile là gì Trình bày dữ liệu trong Eviews Đối tượng trong Eviews Quản lý dữ liệu trong Eviews Các phép toán và hàm số trong Eviews Phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews Kiểm định giả thiết mô hình hồi qui trong Eviews NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ EVIEWS EVIEWS LÀ GÌ Eviews1 cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp hồi qui và dự báo chạy trên Windows. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ kinh tế lượng từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews có thể hữu ích trong tất cả các loại nghiên cứu như đánh giá và phân tích dữ liệu khoa học phân tích tài chính mô phỏng và dự báo vĩ mô dự báo doanh số và phân tích chi phí. Đặc biệt Eviews là một phần mềm rất mạnh cho phân tích dữ liệu thời gian cũng như chéo với cỡ mẫu lớn. 1 Viết tắt của Econometrics Views CHƯƠNG 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 2 Eviews đưa ra nhiều cách nhập dữ liệu rất thông dụng và dễ sử dụng như nhập từ bàn phím từ các file sẵn có dưới dạng excel hay text dễ dàng mở rộng file dữ liệu có sẵn. Eviews trình bày các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
297    17    1    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.