Ebook Ngữ pháp tiếng Anh - Vũ Thanh Phương

Cuốn sách "Ngữ pháp tiếng Anh" được biên soạn nhằm mục đích phục vụ việc học tiếng Anh trong các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp đồng thời cũng đóng góp vào việc học tiếng Anh cho học sinh các trường THPT, các lớp tại chức và các bạn tự học. Nội dung cuốn sách nhằm giới thiệu những quy tắc cơ bản, thông dụng, kèm theo nhiều bài tập để giúp người học vận dụng những quy tắc trong việc rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. | VII THANH PHƯƠNG English Grammar LỜI NÓI ĐẦU Cuốh Ngữ pháp tiếng Anh này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ việc học tiếng Anh trong các trưòng Đại học và Trung học chuyên nghiệp đồng thời cũng nhằm đóng góp vào việc học tiếng Anh của học sinh các trường phổ thông các lốp tại chức và các bạn tự học. Nó có tính chất của một cuốn Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và thực hành nội dung chủ yếu nhằm giới thiệu những quy tắc cơ bản và thông dụng kèm theo nhiều bài tập để giúp người học vận dụng được các quy tắc trong việc rèn luyện kỹ năng nói nghe đọc viết tiếng Anh. Do đó sách này chưa đề cập đến những vấn đề phức tạp ít gặp và ít dùng cũng không đi sâu vào ngữ pháp lý thuyết. Mặt khác để đảm bảo Tính chất Việt Nam và hiện đại 1 chúng tôi cũng chú ý dựa vào kinh nghiệm thực tế dạy tiếng Anh cho người Việt kết hợp với những thành tựu của ngôn ngữ học và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại để trình bày các vấn đề ngữ pháp một cách đơn giản ngắn gọn nhưng rõ ràng dễ hiểu dễ nhớ thích hợp với đôì tượng người Việt. Về mặt thuật ngữ chúng tôi chủ trương dùng những thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh của ngữ pháp truyền thống có chọn lọc và tinh giản trong số những thuật ngữ đã quen dùng để người học khỏi bỡ ngỡ. Với điểm như trên chúng tôi hy vọng cuôh sách sẽ đáp ứng đừợc yêu cầu của đông đảo các bạn học tiếng Anh. Nó 5 có thể dùng làm giáo trình dạy ngữ pháp ở trong lóp làm tài liệu ôn tập và tham khảo ngữ pháp cho học sinh và giáo viên. Sau đây chúng tôi giới thiệu bô cục cuốn sách và một số gợi ý hưống dẫn cách sử dụng. 1 Cuốn sách gồm 3 phần lớn Phần I gồm 11 chương 31 bài giới thiệu chủ yếu cách phân loại hình thái cấu tạo chức năng và cách dùng các từ loại trong tiếng Anh có kết hợp giải quyết một sô vấn đề cú pháp cách đặt câu liên quan đến việc sử dụng từ loại đó. Phần II gồm 5 chương 14 bài giới thiệu chủ yếu các vấn để cú pháp cơ bản có tính chất nâng cao và khái quát hóa cách đặt câu tiếng Anh theo những cấu trúc công thức mẫu cơ bản. Phần III là đáp án .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.