Bảng các tích phân cơ bản

Ở đây chỉ viết cho hàm y = f(x) còn hàm y = f(u) làm tương tự | Bảng các tích phân cơ bản ở đây chỉ viết cho hàm y = f(x) còn hàm y = f(u) làm tương tự Hàm Cơ Bản Hàm Hợp ( n -1 ) ( n -1 ) EMBED Những công thức sau đây muốn sử dụng phải chứng minh: 1. Chưng minh: Đặt Ta có công thức lượng giác sau: 2. Chứng minh: Ta có Làm tương tự bài trên: Đặt 3. ( a 0 ) Chứng minh: 4. ( a 0 ) Chứng minh: 5 . Chứng minh: Đặt 6. Chứng minh: Đặt 7. Chứng minh: Đặt Các phương pháp tính tích phân: Phương pháp đổi biến: có hai phương pháp đổi biến Đổi biến dưới dấu tích phân Cần tính tích phân . Giả sử có thể tìm được hàm khả vi và hàm g(u) sao cho biểu thức dưới dấu tích phân có thể viết dưới dạng: Phép biến đổi này thường được gọi là phương pháp đổi biến dưới dấu tích phân, tức là biến x thay bằng biến mới . Nhận xét: Mục đích của phương pháp đổi biến là việc tính tích phân được đưa đến tí ch phân , thường đơn giản hơn tích phân ban đầu. Sau này khi lấy tích phân, ta phải thế vào kết quả tìm được. Phương pháp tính tích phân từng phần: Nếu u(x) và v(x) là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn [ a ; b ] thì công thức tính tích phân từng phần sau đây được thỏa mãn. Hay Giải thích: Ta có: , Một sô cách tính hay biến đổi tích phân Biến đổi lượng giác. Nếu tích phân có chứa căn thức thì đặt x = asint, do đó , Nếu tích phân có chứa căn thức thì đặt x = atant, do đó ,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    64    1    21-03-2023
263    10    1    21-03-2023
208    13    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.