KĨ Thuật Lập Trình

Lịch sử phát triển của tin học luôn gắn liền với việc tìm kiếm các phương pháp lập trình để giúp cho người sử dụng triển khai cac ứng dụng một cách dễ dàng , nhanh chóng và hiệu quả . Như chúng ta đã biết , mỗi loại máy tính (sử dung loại CPU – Central Processing Unit xác định) chỉ có thể hiểu và thực hiện trực tiếp được các lệnh cũng như trương trình theo một loại noon ngữ dành riêng được gọi là noon ngữ máy . Tuy nhiên nếu thực hiện các ứng. | KĨ Thuật Lập Trình Sinh viên Nguyễn Thanh Dũng Lớp Tin Pháp K53 MSSV 20080505 Lịch sử phát triển của tin học luôn gắn liền với việc tìm kiếm các phương pháp lập trình để giúp cho người sử dụng triển khai cac ứng dụng một cách dễ dàng nhanh chóng và hiệu quả . Như chúng ta đã biết mỗi loại máy tính sử dung loại CPU - Central Processing Unit xác định chỉ có thể hiểu và thực hiện trực tiếp được các lệnh cũng như trương trình theo một loại noon ngữ dành riêng được gọi là noon ngữ máy . Tuy nhiên nếu thực hiện các ứng dụng trong thực tế mà phải viết chương trình trực tiếp bằng ngôn ngữ máy thì sẽ rất phức tạp đòi hỏi thời gian và công thức rất lớn nhiều khi không thể thực hiện được . Vì vây người ta tìm cách xây dựng một ngôn ngữ lập trình riêng gần với các ngôn ngữ tự nhiên thuận lợi cho việc triển khai các ứng dụng . Khi thực hiện các chương trình bằng ngôn ngữ này phải qua một bước dịch chương trình đó sang ngôn ngữ máy để nó có thể thực hiện . Từ trước đến nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được ra đời va phục vụ đắc lực cho việc triển khai các ưng dụng trên máy tính . Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 5 mô hinh lập trình sau Visual paradigm Parallel paradigms Concurrent programming Distributed programming Extreme programming Paradigm . thiệu về Visual Paradigm . Lĩnh vực lập trình trực quan là sự kết hợp giữa đồ hoạ máy tính ngôn ngữ lập trình và tương tác người máy. Nó được tạo ra từ nhiều nghiên cứu độc lập và có nhiều công trình nghiên cứu được xem là tiên phong trong lĩnh vực này. Một nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực này là hệ thống Sketchpad của Ivan Sutherland vào năm 1963. Sketchpad đã được thiết kế và thực hiện trên máy tính TX-2 tại MIT và nó được xem là ứng dụng đồ hoạ đầu tiên trên máy tính. Hệ thống cho phép người sử dụng làm việc với một bút vẽ để tạo ra các hình ảnh trong không gian 2 chiều 2D đơn giản như đường thẳng đường tròn các xử lý như sao chép và các phép biến đổi hình học khác trên các hình vẽ này. Từ năm 1965 Em trai của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    18    1    31-03-2023
5    24    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.