Giáo trình tính toán khoa học - Chương 2

MATLAB là từ viết tắt của Matrix Laboratory, được công ty MathWorks khai thác và phát triển. Đối tượng xử lý cơ bản của Matlab là các ma trận. Các vector và vô hướng được biểu diễn bởi các ma trận cỡ n 1, 1n và 11. Xâu cũng có thể xử lí được trong Matlab, nhưng khá hạn chế. Matlab version trở về trước hoạt động trong môi trường MS-DOS, các version sau này hoạt động trong môi trường Windows . | Chương 2 CƠ SỞ MATLAB LÀM QUEN VỚI MATLAB MATLAB là từ viết tắt của Matrix Laboratory được công ty MathWorks khai thác và phát triển. Đối tượng xử lý cơ bản của Matlab là các ma trận. Các vector và vô hướng được biểu diễn bởi các ma trận cỡ nx1 1xn và 1x1. Xâu cũng có thể xử lí được trong Matlab nhưng khá hạn chế. Matlab version trở về trước hoạt động trong môi trường MS-DOS các version sau này hoạt động trong môi trường Windows. Khởi động và Thoát khỏi MATLAB Để khởi động MATLAB bạn có thể gõ lệnh Matlab trong chế độ DOS hoặc nháy chuột trái vào biểu tượng của Matlab trên màn hình của Windows. Chờ một chút bạn sẽ thấy lời chào của Matlab và sau đó là cửa sổ lệnh Command cùng với các menu quen thuộc trong Windows như File Edit Debug Desktop Window và Help hiện ra trên màn hình. Trong cửa sổ lệnh xuất hiện dấu mời của Matlab có dạng . Command Window EBE File Edit Debug Desktop Window Help Id A A 123 4 5 6 12 3 4 5 6 2 À ans 2 4 6 8 10 12 Hình Cửa sổ lệnh Command 24 Sau pha khởi động này Matlab săn sàng nhận một câu lệnh hay lời gọi chương trình. Để thoát khỏi Matlab bạn có thể gõ lệnh quit hoặc exit sau dấu mời của Matlab hay dùng chuột chọn File Exit. Đơn giản nhất bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl-Q. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số lệnh cơ bản của Matlab. Những lệnh bổ sung được giới thiệu trong các chương tiếp theo vì chúng liên quan với các bài toán và các thuật toán giải. Để có những thông tin đầy đủ hơn về toàn bộ những câu lệnh của Matlab bạn đọc cần tham khảo thêm các cuốn sách MATLAB Reference Guide và MATLAB Turtorial đi kèm với phần mềm Matlab. Trợ giúp trực tuyến trong MATLAB Matlab có trợ giúp trực tuyến đối với tất cả các lệnh và hàm nội trú. Để sử dụng trợ giúp của Matlab bạn hãy gõ lệnh help sau đó là tên lệnh hoặc tên hàm mà bạn muốn tìm hiểu. Thí dụ 1. Nếu trong cửa sổ Command bạn gõ lệnh help tanh thì kết quả là xuất hiện dòng thông báo sau đây TANH Hyperbolic tangent. TANH X is the hyperbolic tangent of the elements

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    101    8    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.