Giáo trình lý thuyết cơ sở dữ liệu - Ngô Thành Long

Tham khảo sách 'giáo trình lý thuyết cơ sở dữ liệu - ngô thành long', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁO VIÊN NGÔ THÀNH LONG BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THôNg TIN Lý thuyết CSDL 1 1 CHƯƠNGI TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triển Một số đặc tính của CSDL Người sử dụng CSDL Kiến trúc của HqT CSDL Các tính năng của HQT CSDL Các khái niệm Ngôn ngữ CsDL I. Giới thiệu - Ví dụ Kinh doanh Ngân hàng và tài chính Giáo dục Hành chính Giải trí Dữ liệu Data - Một mô tả hình thức về thông tin và hoạt động Tên địa chỉ số điện thoại của khách hàng Báo cáo doanh thu Đăng ký học phần Cơ sở dữ liệu Database - Một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính Danh sách sinh viên Niên giám điện thoại Danh mục các đề án - Một CSDL biểu diễn một phần của thế giới thực thế giới thu nhỏ - CSDL được thiết kế xây dựng và lưu trữ với một mục đích xác định phục vụ cho một số ứng dụng và người dùng - Tập ngẫu nhiên của các dữ liệu không thể xem là một CSDL Hệ quản trị CSDL Database Management System - Tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng tạo ra và duy trì CSDL - Một phần mềm hệ thống cho phép định nghĩa xây dựng và xử lý dữ liệu 2 Định nghĩa - khai báo bộ khung dữ liệu cùng với các mô tả chi tiet về dữ liệu Xây dựng - lưu trữ dữ liệu lên bộ nhớ phụ Xử lý - truy vấn cập nhật và phát sinh báo cáo Hệ CSDL Database System KlmMi riPrlnnMÍI Ôn tk inh wiAn ời V Một ví dụ về CSDL NHANVIEN HONV TENLOT TENNV MANV NGSINH MA_NQL PHG Tran Hong Quang 987987987 03 09 1969 987654321 4 Nguyen Thanh Tung 333445555 12 08 1955 888665555 5 Nguyen Manh Hung 666884444 09 15 1962 333445555 5 Tran Thanh Tam 453453453 07 31 1972 333445555 5 DEAN TENDA MADA DDIEM_DA PHONG San pham X 1 VUNG TAU 5 San pham Y 2 NHA TRANG 5 San pham Z 3 TP HCM 5 Tin hoc hoa 10 HA NOI 4

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.