CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

Bộ băm điện áp cho phép, từ một nguồn điện một chiều Us tạo ra điện áp tải Ud cũng là điện một chiều nhưng có thể điều chỉnh được. Thiết bị băm điện áp được sử dụng nhiều trong truyền động đầu máy chạy điện trong giao thông đường sắt, ôtô chạy điện, xe vận chuyển hàng trong nhà máy, trên bến cảng, | CHƯƠNG 3 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU Bộ băm điện áp 1 chiều MỤC TIÊU THỰC HIỆN - Nắm được nguyên lý họat động của các sơ đồ khác nhau của bộ biến đoi điện áp 1 chiều. - Các công thức tính điện áp dòng điện độ nhấp nhô dòng điện trên tải. - Ứng dụng của bộ biến đổi điện áp 1 chiều. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BỘ BĂM ĐIỆN ÁP Bộ băm điện áp cho phép từ một nguồn điện một chiêu Us tạo ra điện áp tải Ud cũng là điện một chiêu nhưng có thê điêu chỉnh được. Thiết bị băm điện áp được sử dụng nhiêu trong truyên động đâu máy chạy điện trong giao thông đường săt ôtô chạy điện xe vận chuyên hàng trong nhà máy trên bến cảng . Bộ băm điện áp thường được kí hiệu bằng một câu dao mở kèm theo chữ H hoặc một Thyristor có hai cong điêu khiên. Tuỳ theo mục đích sử dụng người ta có sơ đồ Hacheur nôi tiếp và Hacheur song song. . HACHEUR NỐI TIẾP băm áp một chiều nối tiếp lý băm áp một chiều nối tiếp H 0--------- -------1----- U1 Ud pL a Zd Ổ------------------ a. T TTX ĩĩ T T 1 . 4a V 1 HINH a. sơ đổ nguyên lí b. b. đường cong điện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    128    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.