Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý (Hồ Viết Việt) - Chương 3 Vi xử lý 8088-Intel

Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải mã lệnh và thực hiện 1 lệnh Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác nhau là khác nhau Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số nguyên lần chu kỳ máy Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số hoạt động (tốc độ đồng hồ) của bộ vi xử lý | Bách Khoa Online: Tìm kiếm & download ebook: Bay giảng Kỹ thuật Vi xử lý Ngành Điện tử-Viễn thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng của Hồ Viết Việt, Khoa CNTT-ĐTVT Tài liệu tham khảo [1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997 [2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001 Chương 3 Vi xử lý 8088-Intel Kiến trúc và hoạt động của 8088 - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ khối chức năng Cấu trúc thanh ghi của 8088 Phương pháp quản lý bộ nhớ Mô tả tập lệnh Assembly Lấy - Giải mã - Thực hiện lệnh Tìm và copy các byte lệnh từ bộ nhớ Giải mã lệnh Tạo ra các tín hiệu điều khiển để thực hiện lệnh Nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý Chu kỳ lệnh và Chu kỳ máy Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải mã lệnh và thực hiện 1 lệnh Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác nhau là khác nhau Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số nguyên lần chu kỳ máy Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số hoạt động | Bách Khoa Online: Tìm kiếm & download ebook: Bay giảng Kỹ thuật Vi xử lý Ngành Điện tử-Viễn thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng của Hồ Viết Việt, Khoa CNTT-ĐTVT Tài liệu tham khảo [1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997 [2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001 Chương 3 Vi xử lý 8088-Intel Kiến trúc và hoạt động của 8088 - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ khối chức năng Cấu trúc thanh ghi của 8088 Phương pháp quản lý bộ nhớ Mô tả tập lệnh Assembly Lấy - Giải mã - Thực hiện lệnh Tìm và copy các byte lệnh từ bộ nhớ Giải mã lệnh Tạo ra các tín hiệu điều khiển để thực hiện lệnh Nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý Chu kỳ lệnh và Chu kỳ máy Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải mã lệnh và thực hiện 1 lệnh Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác nhau là khác nhau Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số nguyên lần chu kỳ máy Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số hoạt động (tốc độ đồng hồ) của bộ vi xử lý Kiến trúc và Hoạt động của 8088 Đơn vị giao tiếp Bus - BIU Phát các tín hiệu địa chỉ đến bộ nhớ và các cổng I/O thông qua A-Bus Đọc mã lệnh từ bộ nhớ thông qua D-Bus Đọc dữ liệu từ bộ nhớ thông qua D-Bus Ghi dữ liệu vào bộ nhớ thông qua D-Bus Đọc dữ liệu từ các cổng I thông qua D-Bus Ghi dữ liệu ra các cổng O thông qua D-Bus Đơn vị thực hiện - EU Bao gồm CU và ALU CU : Giải mã lệnh để tạo ra các tín hiệu điều khiển nhằm thực hiện lệnh đã được giải mã ALU: thực hiện các thao tác khác nhau đối với các toán hạng của lệnh Tổ chức của microprocessor ALU BIU Control Control registers General purpose registers Status Registers Control Data Address CPU Xử lý lệnh của các vi xử lý trước 8086/8088 Một thủ tục đơn giản gồm 3 bước: Lấy lệnh từ bộ nhớ Giải mã lệnh Thực hiện lệnh Lấy các toán hạng từ bộ nhớ (nếu có) Lưu trữ kết quả Fetch 1 Decode 1 Execute 1 Fetch 2 Decode 2 Execute 2 . Busy Idle Busy . Busy Idle Busy Microprocessor Bus Cơ chế Pipelining .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.