Bài giảng - Mạng truyền thông công nghiệp

Mạng truyền thông công nghiệp là khái niệm chung để chỉ các hệ thống truyền thông số, truyền bit nối tiếp dùng để ghép nối các thiết bị dùng trong công nghiệp. Các hệ thống truyền thông công nghiệp hiện nay cho phép liên kết mạng ở nhiều mức khác nhau, từ các cơ cấu chấp hành, cảm biến đến cấp điều khiển giám sát, cấp điều hành xí nghiệp và quản lí công ty. | Chương I Mạng máy tính . 1 Edit and upload by lythanhthuan@ gmail. com Khái niệm mạng máy tính p Phân loại mạng máy tính p Mạng máy tính S Mạng máy tính là mạng bao gồm ít nhất hai máy tính kết nối với nhau thông qua đường truyền vật lí cho phép chúng chia xẻ dữ liệu và tài nguyên . Edit and upload by lythanhthuan@ gmail. com 2 Dịch vụ mạng S Dịch vụ tập tin S Dịch vụ in S Dịch vụ thông điệp S Dịch vụ thư mục S Dịch vụ ứng dụng S Dịch vụ cơ sở dữ liệu Edit and upload by 3 lythanhthuan@ gmail. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
279    9    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.