Giáo trình sử dụng powerpoint

Tham khảo sách 'giáo trình sử dụng powerpoint', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phòng Đào tạo và CGCN - Viện CNTT- Trung tâm KHKTCNQS Email gmai .aom MỤC LỤC Lời nói Giới thiệu Khởi động và thoát Màn hình Làm việc với tập Tạo mới tập Mở một tệp tin cố Lưu tập Làm việc với Thay đổi cách khung Thay đổi tỷ lệ Chọn các Tạo thêm Thay đổi vị trí các Sao chép Xoá Ẩn Thiết kê với Tạo Nhập văn Định dạng cho văn Làm việc với Tạo Các thao tác trong Thay đổi độ rộng cột độ cao Chèn xoá hàng hoặc Xoá hàng Trộn và chia Tạo đường nét cho Http 1 Phòng Đào tạo và CGCN - Viện CNTT- Trung tâm KHKTCNQS Vẽ các hình đơn Hiển thị thanh công cụ Vẽ các đối Định dạng cho đối Quản lý các đối Các tính năng nâng Chèn chữ nghệ Chèn hình ảnh âm Chèn nhạc âm thanh video và ảnh GIF Chèn sơ đồ tổ chức Organization Chart .44 Thiết lập biểu Chèn biểu Chọn dạng biểu Nhập tiêu đề cho biểu đồ .47 Thiết lập hiệu Thiết lập hiệu ứng cho đối tượng trên Tạo hiệu ứng cho biểu Tạo hiệu ứng cho phim và âm Chèn nút điều Chèn nút điều khiển trên toàn bộ các Chèn nút điều khiển trên 1 làm việc với ảnh và phim kỹ thuật Quét Tạo các kết nối siêu liên Tạo đường kết nối tới một đến một phần của tài Tạo một kết nối tới một địa chỉ Tạo kết nối đến trang khác tệp khác hay địa chỉ Tạo kết nối đến một slide xác định trong một tập tin PowerPoint Thiết lập trình Chuyển đổi giữa các trang .62 Thiết lập trình chiếu .63 Lưu và đóng gói tập Chuẩn bị và trình Tạo biểu tượng cho tập tin .65 Chuyển tập tin thành Xuất tập Tạo thành tập tin ảnh .66 In các Sử dụng e-mail để gửi tài liệu trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    173    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.