NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành điện, điện tử - Bài tập kỹ thuật điện tử giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải bài tập cách nhanh nhất. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠM KỸ THUẬT Biểu mẫu 3a KHOA ĐIỆN TỬ --------------- BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ__ Tên học phần KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần 1162010 Số ĐVHT 3 Trình độ đào tạo Đại học A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU Tự LUẬN. Chương 1 DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG 1. Các nội dung kiến thức tơi thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1 PIV địện áp phân cực ngược. ID dòng điện qua Diode. VY VD điện áp ngưỡng dẫn của Diode. Is dòng điện bảo hòa. VT điện áp nhiệt. n hằng số phụ thuộc vào vật liệu. 1 n 2 Tk nhiệ t đ ộ kelvin Tk Tc 273 q đ iệ n tích q 1 6 x 10-19 C k hằ ng số Boltzman. k 1 38 x 10-23 J 0K 4 Is - 1 V k T q Bài toán 1 Cho ngõ vào Vi xác định và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo Bài toán 2 Cho mạch ổn áp dùng zener cho ngõ vào tìm ngõ ra. Bài toán 3 Cho mạch ổn áp dùng zener cho ngõ ra tìm ngõ vào. Bài toán 4 Tìm ID Vo xác định cổng logic 2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1 Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ Phương trình của diode Trang 1 Ngưỡng dẫn của diode Si và Ge điện áp PIV của diode trong các mạch chỉnh lưu. Mức độ Hiểu được các kiến thức đã học Các thông số giới hạn của diode Hiểu được hoạt động của các mạch chỉnh lưu bán kì toàn kì công thức tính điện áp ra trung bình dòng điện ra trung bình trên tải Các loại diode khác Khả năng vận dụng các kiến thức đã học Các kiến thức mà sinh viên phải biết vận dụng Xác định dược trong từng bài toán cụ thể ngưỡng dẫn của diode Khả năng tổng hợp Bài toán 1 Cho ngõ vào Vi xác định và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo Bài toán 2 Cho mạch ổn áp dùng zener cho ngõ vào tìm ngõ ra. Bài toán 3 Cho mạch ổn áp dùng zener cho ngõ ra tìm ngõ vào. Bài toán 4 Tìm ID Vo xác định cổng logic 3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1 tt Loại Nội dung Điểm 1 Câu hỏi D _ Cho Vi. Vẽ dạng sóng ngõ ra Vo W Ị 1 Với Diode là Si. Si 1 1 Vi Vmsin wt R VO Vi Đáp án 1a . Ỉ-I 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.